Interessert i parasykling?

For alle som er interessert i parasykling har du nå mulighet til å møte andre med samme interesse.

Lørdag 29.august arrangeres en breddesamling for alle interessert i parasykling i Kristiansand.

Detaljer:
UFO Skantraf, Kristiansand
Lørdag, 29.august
kl 12.00 – 17.00

Mer info her https://www.sykling.no/funksjonshemmede eller kontakt med Jason Dyck som er prosjektleder for parasykling i NCF. Se forøvrig invitasjonen også.

Kontaktinfo Jason:
Mobil: 413 67 086
Epost: Jason.Dyck@sykling.no

Regionen har fått vakttøy

Regionen har anskaffet godkjent vakttøy til bruk under ritt.

Tøyet er anskaffet i samarbeid med NCF. Det er kjøpt 100 jakker for stasjonære vakter. Dette blir fordelt på lager i Rogaland og i Agder. I tillegg noen vester for løypevakter som blir lagret i Agder da dette allerede finnes i Rogaland. Vakttøyet lånes gratis ut til alle ritt som står på terminlisten.

Nye kommissær koordinatorer

NCF Region Sør har fått to nye koordinatorer for kommissærene. Tor Arne Oltedal har hatt rollen som kommissær koordinator i en årrekke, men har takket av etter lang og tro tjenesten.

Vi har valgt å ha to kommissær koordinatorer i regionen hvor de får ansvar for hvert sitt fylke. Dette for at kommissær koordinatorene skal komme tettere på de lokale klubbene. Det er fortsatt nødvendig med flere kommissærer og tettere oppfølging av lokale arrangører. Derfor tror styret dette kan være et bra tiltak.

De nye kommissær koordinatorene er kommissærer med lang erfaring og godt kjent blant arrangører og utøverr, er; 

Agder- Morten Messelt
Rogaland – Morgan Grindalen

I disse tider med fokus på Korona og forsiktig gjenåpning, hvor også sykkelarrangementene er i ferd med å ta seg opp er det svært viktig at rittarrangører som ser mulighet for å arrangere et aktivit ritt eller legge inn en aktiv klasse så tidlig som mulig tar kontakt med kommissærkoordinatorene hvis de lurer på noe.

Kontaktinformasjon:

Agder – Morten Messelt; Telefon 928 00 339, epost morten.messelt@gmail.com

Rogaland – Morgan Grindalen; 957 31 081 , epost morgan@grindalen.com

Nytt om idrettsaktivitet og korona-situasjonen, – mye uavklart fortsatt

NCF gjennomførte i dag, fredag 8.mai, et informasjonsmøte for rittarrangører og andre som organiserer sykkel aktiviteter i Norge. Bakgrunnen for informasjonsmøtet var basert på ny informasjon fra myndighetene og idrettsforbundet 7.mai.

Det er fortsatt en del uklarheter fra myndighetene og idrettsforbundet i forhold til retningslinjer som berør sykling, spesielt knyttet til fellesstart.

For arrangører av ritt så vil det også være en vurdering, i tillegg til de smittevernsregler som er satt, forhold til knyttet til økonomi siden det er begrensning på antall deltakere. Viktig at arrangørene holder seg oppdatert på mulige kompensasjonsordninger.

Mer oppdatert informasjon fra NCF finner du her: https://www.sykling.no/article/info-etter-digitalt-infom%C3%B8te-8mai-2020

Kort oppsummert gjelder følgende nå av råd og anbefalinger fra NCF:

Treninger

 • Feltkjøring med inntil 10 personer og med 1 meters avstand mellom hver rytter
 • Andre treninger – inntil 20 personer og med 1 meters avstand
 • Ansvarlig trener må ha navneliste

Konkurranser

 • Nå:
  • Ritt til rettelagt for enkeltstarter (temporitt landevei, varianeter av MTB rundbane/sprint) og tekniske grener tillates med inntil 50 personer (antall deltakere inkludert arrangørstab)
 • Videre plan:
  • Jobber for plan for inntil arrangement inntil 200 personer fra 15.juni – mer info kommer
  • Jobber med plan for fellesstart fra 15.juli – mer info kommer

NCF Region Sør har også vært i kontakt med Vegvesenet i både Agder og Rogaland.

Begge etater sier at de på generelt grunnlag er mer fleksible i forhold til 4 månedersregelen for søknaden om tillatelse. Begge har gitt tilbakemelding som følger;

 • Har du søkt på ritt før for sesongen 2020, men vil nå finne en annen dato enn det som var planlagt, og politi har behandlet søknaden så klarer de å håndtere dette innenfor en måned
 • Har du IKKE søkt tidligere for sesongen 2020, så må du beregne 2 måneders saksbehandlingstid
 • Husk å ta hensyn til ferietid hos de ulike etatene når du tar kontakt

Man må også ta hensyn til ferieavvikling. Det innebærer at om man tenker å arrangere ritt i september så kan det være for sent å søke i juli selv om det er innenfor 2 måneder pga ferieavviklingen.

Har du likevel spørsmål så kan du ta kontakt med Rune Bergjord på mobil 902 30 951 (for Agder) og Anne Gjerheim mobil 905 02 471 (for Rogaland).

Annen informasjon

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

Koronastengt

Årets ritt sesong blir jo veldig amputert da vi tidligst får arrangere ritt etter 15 juni i 2020.

Vi anbefaler dog at flest mulig overfører sine ritt til juli-oktober måned, trolig får vi ikke reise så veldig langt på ferie i år og da er kanskje juli måned en fin ritt måned også?

Terminlisten er nå rensket frem til midten av juni. Les mer.

Dugnad og lagkjøring i Korona-tiden

Dugnad og frivillighet er sterkt forankret i idretten og ellers i det norske samfunnet. Det samme er lagkjøring for oss som elsker sykling. Sykling er en lagsport, sier Kaggestad i alle sykkelsendingen vi følger. Sykling er kondisjonsidrettens svar på golf – uansett alder, fasong og fysikk så har vi stor glede av å sykle sammen med noen. Derfor føler vi syklister det er ekstra tungt nå. Derfor må vi fortsette og dyrke dugnadsånden og drive bes mulig lagkjøring sånn at hun eller han som følger hjulet vårt får et trygt og godt hjul å henge på. Nå er det viktigere enn noen gang å bruke hodet i stedet for beina.

Regionen har derfor laget en oversikt over informasjonssteder og noen generelle tips og råd til klubber, rittarrangører og dere som sykler.

Generelt til alle

Klubber og rittarrangører

 • Pålegg og anbefalinger. Følg de pålegg og anbefalinger som gis av myndighetene, Idrettsforbundet og Norges Cykleforbund. Ikke bruk energien på å finne smuttehullene. Her kan du finne generell informasjon for det som gjelder for idretten:
 • Ritt. Ut april er det ikke mulig å få arrangert ritt. Det kan også spøke for ritt i mai. Som rittarrangør så ikke avlys, men forsøk å finne en ny alternativ dato. Ta kontakt med regionens terminlistekoordinator hvis du trenger hjelp til å finne en alternativ dato. Det kan bli en fantastisk ritt-høst.
 • Kontaktinformasjon. De fleste klubber har en hjemmeside og der er kontaktinformasjon til klubben også. Dessverre er det svært mange som ikke har oppdatert denne informasjonen eller at den er mangelfull. Det er bør være minimum epost-adresse til klubben eller klubbens leder samt et telefonnummer. Det kan være at klubbens medlemmer trenger råd og informasjon om hvordan de skal forholde seg i disse korona-tider. Siden det ikke er noen ritt så bør også styret i klubben bruke litt tid til å sjekket KLUBBADMIN om at all informasjon der er riktig. Det er ufattelig mange eposter som kommer i retur når regionen sender ut informasjon fordi adressen er feil. Jeg vil anta at det samme gjelder når idrettskrets og sykkelforbundet også sender ut informasjon. Det er svært viktig og få nødvendig informasjon i rett tid i disse dager.
 • Treninger. Fellestreninger og organiserte treninger skal ikke gjennomføres
 • Årsmøte. Frist for å arrangere årsmøtet er vanligvis 31.mars. Denne fristen er forlenget fram til 15.juni. Husk likevel at alle dokumenter til årsmøtet må ferdigstilles og offentliggjort ovenfor klubbens medlemmer som på vanlig måte, dvs innen 31.mars.
 • Konsekvenser. Situasjonen vil prege klubber og rittarrangørers økonomi. Idrettsforbundet forsøker å kartlegge omfanget. Fint om klubben bruker litt tid på å svare Idrettsforbundet på de økonomiske konsekvensene: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet-ber-alle-idrettslag-registrere-okonomiske-konsekvenser-av-koronaviruset/

Aktive utøvere og foresatte

 • Medlemskap. Mer enn noen gang trenger alle klubber medlemmer. Dette fordi de trenger å styrke økonomien sin da andre aktiviteter blir avlyst. I tillegg står idretten og frivilligheten sterkere jo flere vi er sammen. Meld deg derfor inn i en klubb, nær deg.
 • Lisens. Som medlem av en klubb har du mulighet til å tegne en helårslisens. I lisensen er det en forsikring som gir deg rett til helsebistand hvis ulykken først skulle være ute. Selv om du sykler mye alene i disse tider og turene blir korte, kanskje ikke utenfor egen kommune. Da kan det være greit med denne helseforsikringen i lisensen da mange reiseforsikringer ikke dekker skader som skjer innenfor egen kommune. I tillegg vil det også bidra til at NCF får sårt tiltrengte inntekter i denne perioden.
 • Treninger ute: Alle organisert trening er avlyst. Treninger som avtales i ulike private chat- eller messengergrupper er organisert trening og skal ikke gjennomføres slik situasjonen er nå. På NCFs sider så anbefales det å trene alene eller kun sammen med andre personer i husholdningen. Det hjelper heller ikke å slutte å bruke klubbens sykkeltøy når du er ute. Brudd på dette gagner ikke sykkelsporten uansett.
 • Treninger inne.
  • Landets treningssentre har stengt, etter påbud fra myndighetene, men ikke meld deg ut eller stopp betalingen («frys medlemskapet»). Det koster deg noen få hundrelapper i måneden. Når dette er over har du kanskje ikke et treningssenter å komme tilbake til hvis «alle» stopper betalingen.
  • Klubbens «rullerom», skal også holdes stengt. Det samme påbudet gjelder som treningssentrene er pålagt. I tillegg blir det å anse som organisert trening hvis klubbens medlemmer begynner å avtale felles rulleøkter på klubbens treningsrom.
 • Ritt.
  • Ritt ut april er avlyst. Hva som vil skje i mai er usikkert. Har du meldt deg på et ritt og betalt påmeldingsavgiften, ikke krev pengene tilbake. Det kan føre til at rittet ikke blir arrangert mer. Mange rittarrangører forsøker nå å finne alternative datoer så vær litt tålmodig.
  • I tillegg har tilbudet om virtuelle ritt eksplodert. Du kan f.eks melde deg på NCFs Swift Cup https://www.sykling.no/article/ncf-zwift-cup. I tillegg finnes det både virtuelle ritt og treninger både internasjonalt og ned til klubb-interne arrangement.

Følger vi disse rådene har vi treningspartnere, konkurrenter, treningssentre, klubber og ritt og komme tilbake igjen når pandemien er over. Da kan være stolte over oss selv og si; «jeg kjørte for lagkameraten min så vi kom i mål sammen»

Terje Johnsen

Regionleder NCF Region Sør

Kongens fortjenestmedalje til Tor Helge Skretting

Tor Helge Skretting ble 16.mars tildelt Kongens fortjenestmedalje for sitt frivillige arbeid for sykkelsporten gjennom svært mange år.

Utdelingen ble foretatt av ordfører i Sola, Tom Henning Slethei, med kun de nærmeste på plass på grunn av begrensninger i antall deltagere som skyldtes Korona-pandemien.

Tor Helge Skretting har vært leder i Sola Cykleklubb i 28 år, men har vært med i sykkelsporten siden han var funksjonær i sitt første sykkelritt i 1964, 14 år gammel. Tor Helge Skretting har tidligere mottatt NCFs høyeste utmerkelse (plakett i gull), han er æresmedlem i Sola CK, han har fått UCIs frivillighetspris (som første person i Norge), Sola kommunes kulturpris, Rogaland-idrettens ærespris og Norges Idrettsforbunds diplom, for å nevne noen. Han var trener for Sola CKs ryttere i 27 år satt 11 år i Rogaland Cyklekrets og satt i styret i oppstarten av NCF Region Sør. I tillegg har han vært dommer i 40 år. Han har arrangert sykkelritt siden 1976, vært lagleder for klubbens ryttere og vært en aktiv bidragsyter for å skaffe penger til ritt og anlegg for sykkelsportens beste i Rogaland.

Alle i regionen gratulerer!

Utmerkelser til NCF Region Sør under NORGES CYKLEFORBUNDS 89. ORDINÆRE FORBUNDSTING

Under Forbundstinget på Sola mottok mange hederspersoner fra NCF Region Sør ulike utmerkelser.

Dette var:

Årstein Orstad, Sandnes BMX, Bronesplakett
Karl Geir Pedersen, Sandnes SK,
Leif Birger Kleppa, Sandnes SK,
Tor Arne Oltedal, Sandnes SK
Arild Toft, Sandnes SK
Vidar Bringeland Sørensen, Sandnes SK
Stein Ørn, Stavanger SK
Sigmund Lutsi, Sviland BMX
Lars Forus, Sandnes BMX

Bilde: Årstein Orstad bronseplaketten og gjenvalgt sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes.

Alle i regionen gratulerer!

Mairittet 2020

Region Sør har overført rettighetene for Mairittet arrangementet til Alliansen Mairittet. Foreningen består av Sandnes Sykleklubb, Stavanger Sykleklubb, Tasta og Omegn Sykleklubb og Vigrestad Sykleklubb. På grunn av tiltakene mot Korona viruset vil det ikke være mulig å melde seg på Mairittet 2020. Påmeldingen vil først åpne når situasjonen tillater det eller eventuelt bli utsatt til et annet tidspunkt.

Styret i Alliansen Mairittet