Regionsting 2022

Regionsting 2022

Dato:                  Lørdag 26.mars 2022

Klokken:            Kl 13:00

Sted:                   Vår Energi Arena Sola (tidl. Sola Arena)

Registrering av klubbdelegater til Regionstinget foregår i periode kl 12:00-13.00. Det vil være enkel servering (kaffe/mineralvann) og muligheter for mingling i denne perioden.

Saksliste for regionstinget:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle beretning for regionen.
 9. Behandle regnskap for regionen, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning, og evt. revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette kontingent.
 12. Behandle budsjett for regionen.
 13. Valg

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4.

Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2 uker før tinget. Eventuelle forslag sendes styrets leder ved Terje Johnsen på epost senest innen fredag 11.mars (epostadresse terje.johnsen@sykling.no). Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på regionens hjemmesider senest 1 uke før tinget.

Velkommen!

Styret, Arendal 9.februar 2022