Nytt styre på plass

Årsmøte i Regionen er ferdig og nytt styre er på plass. Merk dere da at det er en del utskiftninger på kontaktpersoner. Les mer.