Dokumenter til regionstinget 2021

Regionstinget avholdes på Vår Energi Arena Sola lørdag 26.mars.

Velkommen til kaffe, mingling og registrering kl 12. Tingforhandlingene starter kl 13.

Sakslisten er som følger:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne saklisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle beretning for regionen
 9. Behandle regnskap for regionen, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning
 10. Behandle forslag og saker
 11. Fastsette kontingent
 12. Behandle budsjett for regionen
 13. Valg

Dokumenter som behandles ligger under.