HUSK! Idrettsregistreringen!

Leder og lisensansvarlig i syklegruppe (PS! denne går ut til alle uansett status på registreringen). Denne må gjennoføres om dere ønsker videreføring av syklegruppen.
Se her for mer info om idrettsregistreringen – www.idrett.no/Idrettsregistreringen

NB! Husk at all aktivitet skal registrers pr. gren. En utøvere med tre sykkeltyper i aktiv bruk skal registreres i alle grenfeltene.
Lykke til med årets gjennomføring!  NCF v/ Thomas

Kurs for Rogaland Idrettskrets

Vi har satt opp 2 nye kurs i Klubbadmin, idrettens nye medlemssystem. Dette eller et integrert system må alle klubber/idrettslag ta i bruk inne 2014.

Les forskriftene  her

Oversikt over kurs i februar

Kurs                                                                Dato                            Sted     Påmeldingsfrist

Idrettens lover, regler og retningslinjer 05.02.2014 Haugesund 1.2
Idrettens lover regler og retningslinjer 10.02.2014 Stavanger 1.2
Idrettspsykologi 3 kurskvelder 12.2, 26.2 og 12.3.2014 Stavanger 29.1
Kurs i bruk av KlubbAdmin 18.2.2014 Egersund 11.2
Kurs i bruk av KlubbAdmin 25.2.2014 Stavanger 18.2
Lederkurs for ungdom 15-19 år 28.02.-2.3. 2014 Sola 28.1

Det er ledige plasser på alle kurs vi må ha 10 deltakere for å gjennomføre kurset. Lederkurs for ungdom er en fin måte å utdanne sine ungdommer i klubben til å bli morgendagens ledere.

Vennlig hilsen Wenche Salte Utdanningskonsulent