Region selger 2 containere

I og med at regionen har flyttet Rogalands-lageret inn til Sola Arena så selger regionen sine to containere. Regionen ønsker fortrinnsvis å gi tilbudet til sykkelklubber i regionen før salg på det åpne markedet.

  1. 20 fots conatiner med hyller (hvit på bildene). Produsert i 1994
  2. 10 fots container (blå på bildene). Ukjent produksjonsår, men nyere enn den hvite

Begge containerne er tette, selv om de ikke er pene.

Selges for kl 10.000 per stk eller bud. Selges fortrinnsvis samlet. Kjøper må bekoste frakt selv. Begge står hos Årstein Orstad, Orstadvegen, Klepp Stasjon.

https://photos.app.goo.gl/knK9pdk2d3PNUBHV6