Terminliste

Til klubber i NCF region Sør

Vi er om at alle klubber i Regionen melder ritt inn EQ-timing på vanlig måte. For å få rittet i NCF sin terminliste må du registrere arrangementet i EQ Timing sin portal.

Vi setter pris på om dette blir gjort innen 1. desember.

Regionen planlegger for digitale terminlistemøter i januar 2023. Dette kommer vi tilbake til.

Fordeler med å registrere rittet i NCF sin terminliste:

·       Arrangør har gyldig ansvarsforsikring (arrangørforsikringen)

·       Lisensen til deltakere vil være gyldig

·       Rittet vil bli synlig på NCF sin terminliste

·       NCF kan bistå arrangøren med hjelp

·       Barn under 13 år vil ha en forsikring i henhold til Barneidrettsbestemmelsene

Minner om at det er viktig å huske på Statens Vegvesen sin frist for å behandle søknader om sykkelritt på veg, som er 4 måneder før rittet.

Med vennlig hilsen
Ingebjørg Trydal
Styreleder NCF – Region Sør.