Ny og tre delt regionskontigent for klubbene i regionen

Region Sør har hatt en todelt løsning for kontingenter.

  1. Årlig klubbkontingent. For 2021 var den på kr 2.000. Denne klubbkontingenten må ikke forveksles med det man betaler til Sykkelforbundet sentralt.

Klubbkontingenten Region Sør hadde i 2021 er av de laveste blant de 7 regionene.

  1. Turritt 7’er. Arrangører av turritt betaler kr 7 per påmeldt turritt-deltaker.

Turritt 7’er har et formål ved at 50% skal brukes på vedlikehold og anskaffelser av utstyr og 50% til aktiviteter som kommer barn og ungdom til gode.

Utstyr som regionen eier lånes ut til klubber som arrangerer sykkelritt i regionen. Dette er en ordning som er videreført fra Rogaland CK

På Regionstinget 26.mars ble det enstemmig å vedta differensiering av den faste klubbkontingenten, slik at den nå består av 3 deler.

Det ble besluttet at klubber som arrangerer aktive ritt betaler årlig klubbkontingent på kr 2.500 per år. Klubber som ikke arrangerer aktive ritt, enten de ikke arrangerer ritt i det hele tatt eller kun turritt, betaler i årlig regions kontingente kr 5.000. Den økte nettoinntekten grunnet forhøyet regions kontingent skal gå tilbake til klubber som arrangerer aktive ritt. Klubber som arrangerer aktive ritt, må søke spesifikt om dette selv innen 1.desember.

Bakgrunnen for denne differensieringen er å få flere klubber til å arrangere aktive ritt som barn og ungdom kan delta i.

Turritt 7’er ble besluttet å være uendret og videreføres i 2022 slik det har vært tidligere.

Siden dette innføres i år så besluttet Regionstinget at klubbene skal få tid til å vurdere om de ønsker å arrangere et aktivt ritt eller omgjøre ett turritt til aktivt ritt før regions kontingent faktureres. Frist for endringer, som må gjøres i EQ-timing, er satt til 30.april. Regionskontingent faktureres 2.mai 2022.