Arrangementvogner

Det er per tiden litt mindre kapasitet på det med arrangementsvogner i Rogaland, da den ene har defekt frontluke. Kan brukes i nød, men kun da mulighet å åpne bakre luke i enden av vognen. Vi vil sjekke opp i hvordan vi løser dette fremover, men det vil bli utfordringer fremover på bruken.
Årstein Orstad har i flere år hatt hovedansvar for utstyr til klubbene i Rogaland. Dette viderefører han også nå etter at vi er kommet inn under Region Sør.

Rogaland sine sykleklubber har følgende diverse utstyr til utlån.

 • 2 Arrangementsvogner
 • 1 antidopingkontroll vogn
 • Bensinaggregat på 600 watt
 • Diverse retning skilt
 • 12 stk «Sykkelritt pågår» skilt
 • Varsellys til biler
 • Refleksvester
 • Flagg til vakter
 • Ropert
 • Trafikkmarkører
 • Søppelsekkstativ
 • QuikUp telt 2 stk
 • Regnley tempo klokker
 • 10 stk magnetskilt «Sykkelritt pågår»
 • Panikkgjerder
 • 6 stk skilt nr. 306.1 – Forbudt for motorvogn
 • 6 stk skilt nr 808 – Gjelder gjennomkjøring
 • 6 stk alustolpe m/spor
 • 6 stk løsfot

Arrangementsvogn må reserveres på forhånd hos ansvarlig på dette: (marton@digernes.eu ).

Vanlig praksis er «først til møllen», men der det er kollisjon mellom Turritt og Aktivritt, får den arrangøren som har aktiv ritt vognen.  Er det fortsatt utfordringer er det de rittene med høyest klassifisering som har rangen.

Avhenting av vogn og andre ting gjøres hos Årstein Orstad, ring for avtale før avhenting på Orstad:
mobil Årstein 90 55 61 79

orstadkart

Arrangementsvognen har tillatt totalvekt på 2000 kg, egenvekt på 1080 kg + div. innhold. Den er 2,2 meter bred og 5,7 meter lang. Sjåfør må minst ha sertfikat BE og bilen som skal brukes må være godkjent vektmessig for å dra 2000 kg.

I tillegg finnes det nå en tredje vogn, den er også tilrettelagt for antidoping kontroller. Denne vognen er enda større en ovennevnte. Se bilder.

Kart for avhenting: Se mer.

Er ikke vognen i bruk av Rogalands klubber, kan den leies av andre for kr 1 000,- pr dag.

Ansvarlig kontakt for datoer: marton@digernes.eu

Reserverte datoer for 2020 (med forbehold):
Vanlig praksis er «først til møllen», men der det er kollisjon mellom Turritt og Aktivritt, får den arrangøren som har aktiv ritt vognen.  Er det fortsatt utfordringer er det de rittene med høyest klassifisering som har rangen.

00 måned             Ritt                                            Klubb

05.april                 Repsol mila                          Stavanger SK
18.april                 NC Runbane                         Vigrestad SK
19.april                 NC Runbane                         Vigrestad SK
22.april                 Pre Tour                                Dalane SK
22.april                 Veidekke sykkel cup           Stavanger SK
02.mai                   Rogaland 3 Etappers          Stavanger SK
03.mai                   Rogaland 3 Etappers          Stavanger SK
06.mai                   Pre Tour                                Nærbø SK
13.mai                  Veidekke sykkel cup           Stavanger SK
26 mai                  Terrengcup                           Bogafjell SK
30.mai                  KCC Lagtempo                      Klepp CC
03.juni                  Pre Tour                                Sandnes SS
05.juni                  NC BMX                                 Sviland BMX
06.juni                  NC BMX                                 Sviland BMX
07.juni                  NC BMX                                 Sviland BMX
10.juni                  Veidekke sykkel cup           Stavanger SK
13.juni                  Nordsjørittet                        Sandnes SS
26.august            Veidekke sykkel cup           Stavanger SK
09.september    Veidekke sykkel cup           Stavanger SK
09.september     Regionscup                           Sviland BMX
12.september     Tour de Bogafjell                 Bogafjell SK
16.september    Veidekke sykkel cup           Stavanger SK
17.oktober          Flomlysløpet                        Sviland BMX