Arrangementvogner

Det er per tiden litt mindre kapasitet på det med arrangementsvogner i Rogaland, da den ene har defekt frontluke. Kan brukes i nød, men kun da mulighet å åpne bakre luke i enden av vognen. Vi vil sjekke opp i hvordan vi løser dette fremover, men det vil bli utfordringer fremover på bruken.
Årstein Orstad har i flere år hatt hovedansvar for utstyr til klubbene i Rogaland. Dette viderefører han også nå etter at vi er kommet inn under Region Sør.

Rogaland sine sykleklubber har følgende diverse utstyr til utlån.

 • 2 Arrangementsvogner
 • 1 antidopingkontroll vogn
 • Bensinaggregat på 600 watt
 • Diverse retning skilt
 • 12 stk «Sykkelritt pågår» skilt
 • Varsellys til biler
 • Godkjente vakttøy
 • Refleksvester
 • Flagg til vakter
 • Ropert
 • Trafikkmarkører
 • Søppelsekkstativ
 • QuikUp telt 2 stk
 • Regnley tempo klokker
 • 10 stk magnetskilt «Sykkelritt pågår»
 • Panikkgjerder
 • 6 stk skilt nr. 306.1 – Forbudt for motorvogn
 • 6 stk skilt nr 808 – Gjelder gjennomkjøring
 • 6 stk alustolpe m/spor
 • 6 stk løsfot

Arrangementsvogn må reserveres på forhånd hos ansvarlig på dette: (marton@digernes.eu ).

Vanlig praksis er «først til møllen», men der det er kollisjon mellom Turritt og Aktivritt, får den arrangøren som har aktiv ritt vognen.  Er det fortsatt utfordringer er det de rittene med høyest klassifisering som har rangen.

Avhenting av vogn og andre ting gjøres hos Årstein Orstad, ring for avtale før avhenting på Orstad:
mobil Årstein 90 55 61 79

orstadkart

Arrangementsvognen har tillatt totalvekt på 2000 kg, egenvekt på 1080 kg + div. innhold. Den er 2,2 meter bred og 5,7 meter lang. Sjåfør må minst ha sertfikat BE og bilen som skal brukes må være godkjent vektmessig for å dra 2000 kg.

I tillegg finnes det nå en tredje vogn, den er også tilrettelagt for antidoping kontroller. Denne vognen er enda større en ovennevnte. Se bilder.

Kart for avhenting: Se mer.

Er ikke vognen i bruk av Rogalands klubber, kan den leies av andre for kr 1 000,- pr dag.

Ansvarlig kontakt for datoer: marton@digernes.eu

Reserverte datoer for 2021 (med forbehold):
Vanlig praksis er «først til møllen», men der det er kollisjon mellom Turritt og Aktivritt, får den arrangøren som har aktiv ritt vognen.  Er det fortsatt utfordringer er det de rittene med høyest klassifisering som har rangen.

00 måned             Ritt                                            Klubb

17.april                 Terrengcup                             Vigrestad SK
18.april                 Terrengcup                             Vigrestad SK
19.april                 Terrengcup                             Vigrestad SK
21.april                Veidekke Sykkelcup            Stavanger SK
25.april                 Spinnsprinten                        Bryne CK
27.april                 Terrengcupen                         Bogafjell SK
02.mai                    Repsol mila                              Stavanger SK
05.mai                   Veidekke sykkel cup           Stavanger SK
8.mai                     Garborgriket Rundt            Bryne CK
13.mai                  Dalane Rundt                          Dalane SK
19.mai                  KCC Lagtempo                       Klepp CC
26.mai                   Sykkelcup                                 Sola CK
08.juni                  Temporittet                             Bryne CK
09.juni                  Veidekke sykkel cup           Stavanger SK
12.juni                  Nordsjørittet x2vogn         Sandnes SS
11-21.juni          NM antidopvogn                  Kristiansand CK
23.juni                   Sykkelcup                                 Sola CK
6.august              Ncup UCI                                  Vigrestad SK
7.august              Ncup UCI                                  Vigrestad SK
8.august              Ncup UCI                                  Vigrestad SK
10.august           Tempo Bue-Bryne                Bryne CK
14.august           Odeonrittene                          Bryne CK
18.august           Veidekke sykkel cup           Stavanger SK
25.august            Sykkelcup                                Sola CK
28.august           Rogaland 3 Etap.                 Stavanger SK
29.august           Rogaland 3 Etap.                 Stavanger SK
01.september  Veidekke sykkel cup           Stavanger SK
08.september   Sykkelcup                                 Sola CK
15.september  Veidekke sykkel cup           Stavanger SK