Hei leder og lisensansvarlig i sykkelgruppe/-klubb.

Sykkelåret 2023 er i full gang, det er bare veier de fleste steder, terminlisten fylles, og rittsesongen starter opp for fult.

Flere deltakere gir flere bærekraftige arrangementer. Vi oppfordrer alle til å se om det er noen ritt som frister i Terminliste – sykling.no

Vi minner samtidig om helårslisens, alle tilgjengelige lisenstyper finner dere i lenken Lisensoversikt – sykling.no. På forhånd takk for at dere hjelper oss å dele informasjon om lisensene.

Om en skal booke reise og overnatting har klubbene fordelsavtaler igjennom NCF. Info om avtalene følger nedenfor:

Thon hoteller – Bruk «Thon app» ved booking og oppgi Norges Cykleforbund, eller legge inn avtalekode THC1425 ved booking, ev. henvend dere til resepsjonen. Flere fordeler og film med beskrivelse for bestilling finnes i lenken til lisensfordeler som følger https://sykling.no/lisens/lisens-fordeler/

Oppskrift for innlogging på hjemmesiden:

Trykk inn på «bruk firmaavtale» på forsiden til thonhotels.no.
Firmanavn: Norges Cykleforbund
Firmakode: THC1425

SAS avtale: (Søk frem Norges Cykleforbund, eller bruk rabattkoden CYKL999): https://www.sas.no/fly-med-oss/sportsbilletter/

Norwegian avtaleNorwegian-Infobrev.pdf (sykling.no)

Takk for at dere støtter og driver norsk sykkelsport!

Med vennlig hilsen

Norges Cykleforbund
Thomas Dahlsrud
Sportskoordinator

2023 Terminliste

Da er det kommet inn en del ønsker om rittdatoer for 2023 i NCF Region Sør.

Det er fortsatt mange ledige datoer, så oppfordrer klubber til å hive seg rundt å melde inn sine ritt nå!

Se årets foreløpige rittdatoer her: Terminlister

Terminliste

Til klubber i NCF region Sør

Vi er om at alle klubber i Regionen melder ritt inn EQ-timing på vanlig måte. For å få rittet i NCF sin terminliste må du registrere arrangementet i EQ Timing sin portal.

Vi setter pris på om dette blir gjort innen 1. desember.

Regionen planlegger for digitale terminlistemøter i januar 2023. Dette kommer vi tilbake til.

Fordeler med å registrere rittet i NCF sin terminliste:

·       Arrangør har gyldig ansvarsforsikring (arrangørforsikringen)

·       Lisensen til deltakere vil være gyldig

·       Rittet vil bli synlig på NCF sin terminliste

·       NCF kan bistå arrangøren med hjelp

·       Barn under 13 år vil ha en forsikring i henhold til Barneidrettsbestemmelsene

Minner om at det er viktig å huske på Statens Vegvesen sin frist for å behandle søknader om sykkelritt på veg, som er 4 måneder før rittet.

Med vennlig hilsen
Ingebjørg Trydal
Styreleder NCF – Region Sør.

Ny og tre delt regionskontigent for klubbene i regionen

Region Sør har hatt en todelt løsning for kontingenter.

  1. Årlig klubbkontingent. For 2021 var den på kr 2.000. Denne klubbkontingenten må ikke forveksles med det man betaler til Sykkelforbundet sentralt.

Klubbkontingenten Region Sør hadde i 2021 er av de laveste blant de 7 regionene.

  1. Turritt 7’er. Arrangører av turritt betaler kr 7 per påmeldt turritt-deltaker.

Turritt 7’er har et formål ved at 50% skal brukes på vedlikehold og anskaffelser av utstyr og 50% til aktiviteter som kommer barn og ungdom til gode.

Utstyr som regionen eier lånes ut til klubber som arrangerer sykkelritt i regionen. Dette er en ordning som er videreført fra Rogaland CK

På Regionstinget 26.mars ble det enstemmig å vedta differensiering av den faste klubbkontingenten, slik at den nå består av 3 deler.

Det ble besluttet at klubber som arrangerer aktive ritt betaler årlig klubbkontingent på kr 2.500 per år. Klubber som ikke arrangerer aktive ritt, enten de ikke arrangerer ritt i det hele tatt eller kun turritt, betaler i årlig regions kontingente kr 5.000. Den økte nettoinntekten grunnet forhøyet regions kontingent skal gå tilbake til klubber som arrangerer aktive ritt. Klubber som arrangerer aktive ritt, må søke spesifikt om dette selv innen 1.desember.

Bakgrunnen for denne differensieringen er å få flere klubber til å arrangere aktive ritt som barn og ungdom kan delta i.

Turritt 7’er ble besluttet å være uendret og videreføres i 2022 slik det har vært tidligere.

Siden dette innføres i år så besluttet Regionstinget at klubbene skal få tid til å vurdere om de ønsker å arrangere et aktivt ritt eller omgjøre ett turritt til aktivt ritt før regions kontingent faktureres. Frist for endringer, som må gjøres i EQ-timing, er satt til 30.april. Regionskontingent faktureres 2.mai 2022.