Alle innlegg av anMarton

NCF Region Sør inviterer til terminlistemøter

Koronaåret 2020 går mot slutten og for alle sykkelglade arrangører og syklister et veldig spesielt år. Vi håper med korona-vaksine og videre godt arbeid for å hindre smitte at vi i løpet av 2021 får et mer normalt sykkelår.

Vi inviterer derfor til terminlistemøte for sesongen 2021. Møtet vil bli avholdt digitalt via Teams (se egen lenke nedenfor). Det vil som tidligere være ett eget møte for Agder og et eget for Rogaland.

For alle arrangører er det viktig at rittønske blir lagt inn i EQ-timing FØR terminlistemøtet. Både Internasjonal og nasjonal terminliste begynner nå å falle på plass.  De som allerede har lagt inn rittene, blir fortløpende lagt ut på denne siden: Terminlisteønsker.

Vi trenger også arrangør til Regionmesterskapene i regionen. 

Terminlistemøte Agder

Dato: Tirsdag 5.januar kl 18:30

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Terminlistemøte Rogaland

Dato: Tirsdag 5.januar kl 20:00

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

—————————————————————–

Tre runder av regionens CX-cup er gjennomført

Det har nå blitt gjennomført 3 ritt i regions-cup’en i CX. Sandnes SK var først ut med Sandnes Pokal 25. oktober (se for øvrig tidligere sak https://ncfregionsor.no/resultater-sykkelkross-cup-1-sandens-sk/). 

Mandal SK arrangerte andre runde 31. oktober i området Furulunden og Sjøsanden. Fantastiske løyper som utnyttet området topografi til det fulle hvor det løypene gikk i furulunder og sjøstrender. Hittil siste arrangement, men nest siste runde i cup’en, ble arrangert Tasta og omegn SK. Deres ‘Omegnkross’ ble arrangert i tidenes mest gjørmete løype med ispedd øl-skvetting. 

Vedlagt ligger resultatene etter at 3 runder av cup’en er gjennomført. 

Fjerde og siste runde i regionscup’en gjennomføres samme helg som NM CX arrangeres i Kristiansand, 16. januar 2021. NM arrangeres 17. januar i Kristiansand. 

Resultater Sykkelkross cup #1 Sandens SK

Søndag 25. oktober arrangerte Sandnes SK første ritt i Sykkelkross-cup’en i region Sør, Sandnes CX Pokal 2020.

Løypa gikk i fartsfylt terreng på Varatun bikepark. Nærmere 60 deltakere deltok i første runde av regionens sykkelkross-cup.

Resultater og poengstatus finner du i regnearket.

Neste ritt er i Mandal søndag 31.oktober. Det kan allerede nå meldes om rekordstort antall deltakere og ikke minst høyt nivå med Søren Wærenskjold i spissen.

Du kan melde deg på innen 30.oktober på EQ timing

Interessert i parasykling?

For alle som er interessert i parasykling har du nå mulighet til å møte andre med samme interesse.

Lørdag 29.august arrangeres en breddesamling for alle interessert i parasykling i Kristiansand.

Detaljer:
UFO Skantraf, Kristiansand
Lørdag, 29.august
kl 12.00 – 17.00

Mer info her https://www.sykling.no/funksjonshemmede eller kontakt med Jason Dyck som er prosjektleder for parasykling i NCF. Se forøvrig invitasjonen også.

Kontaktinfo Jason:
Mobil: 413 67 086
Epost: Jason.Dyck@sykling.no

Regionen har fått vakttøy

Regionen har anskaffet godkjent vakttøy til bruk under ritt.

Tøyet er anskaffet i samarbeid med NCF. Det er kjøpt 100 jakker for stasjonære vakter. Dette blir fordelt på lager i Rogaland og i Agder. I tillegg noen vester for løypevakter som blir lagret i Agder da dette allerede finnes i Rogaland. Vakttøyet lånes gratis ut til alle ritt som står på terminlisten.

Nye kommissær koordinatorer

NCF Region Sør har fått to nye koordinatorer for kommissærene. Tor Arne Oltedal har hatt rollen som kommissær koordinator i en årrekke, men har takket av etter lang og tro tjenesten.

Vi har valgt å ha to kommissær koordinatorer i regionen hvor de får ansvar for hvert sitt fylke. Dette for at kommissær koordinatorene skal komme tettere på de lokale klubbene. Det er fortsatt nødvendig med flere kommissærer og tettere oppfølging av lokale arrangører. Derfor tror styret dette kan være et bra tiltak.

De nye kommissær koordinatorene er kommissærer med lang erfaring og godt kjent blant arrangører og utøverr, er; 

Agder- Morten Messelt
Rogaland – Morgan Grindalen

I disse tider med fokus på Korona og forsiktig gjenåpning, hvor også sykkelarrangementene er i ferd med å ta seg opp er det svært viktig at rittarrangører som ser mulighet for å arrangere et aktivit ritt eller legge inn en aktiv klasse så tidlig som mulig tar kontakt med kommissærkoordinatorene hvis de lurer på noe.

Kontaktinformasjon:

Agder – Morten Messelt; Telefon 928 00 339, epost morten.messelt@gmail.com

Rogaland – Morgan Grindalen; 957 31 081 , epost morgan@grindalen.com