Kategoriarkiv: Nyhet

Dokumenter til regionstinget 2021

Regionstinget avholdes på Vår Energi Arena Sola lørdag 26.mars.

Velkommen til kaffe, mingling og registrering kl 12. Tingforhandlingene starter kl 13.

Sakslisten er som følger:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne saklisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle beretning for regionen
 9. Behandle regnskap for regionen, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning
 10. Behandle forslag og saker
 11. Fastsette kontingent
 12. Behandle budsjett for regionen
 13. Valg

Dokumenter som behandles ligger under.

Region selger 2 containere

I og med at regionen har flyttet Rogalands-lageret inn til Sola Arena så selger regionen sine to containere. Regionen ønsker fortrinnsvis å gi tilbudet til sykkelklubber i regionen før salg på det åpne markedet.

 1. 20 fots conatiner med hyller (hvit på bildene). Produsert i 1994
 2. 10 fots container (blå på bildene). Ukjent produksjonsår, men nyere enn den hvite

Begge containerne er tette, selv om de ikke er pene.

Selges for kl 10.000 per stk eller bud. Selges fortrinnsvis samlet. Kjøper må bekoste frakt selv. Begge står hos Årstein Orstad, Orstadvegen, Klepp Stasjon.

https://photos.app.goo.gl/knK9pdk2d3PNUBHV6

Regionsting 2022

Regionsting 2022

Dato:                  Lørdag 26.mars 2022

Klokken:            Kl 13:00

Sted:                   Vår Energi Arena Sola (tidl. Sola Arena)

Registrering av klubbdelegater til Regionstinget foregår i periode kl 12:00-13.00. Det vil være enkel servering (kaffe/mineralvann) og muligheter for mingling i denne perioden.

Saksliste for regionstinget:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle beretning for regionen.
 9. Behandle regnskap for regionen, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning, og evt. revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette kontingent.
 12. Behandle budsjett for regionen.
 13. Valg

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4.

Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2 uker før tinget. Eventuelle forslag sendes styrets leder ved Terje Johnsen på epost senest innen fredag 11.mars (epostadresse terje.johnsen@sykling.no). Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på regionens hjemmesider senest 1 uke før tinget.

Velkommen!

Styret, Arendal 9.februar 2022

Terminliste 2022

Da begynner det å komme inn en del datoer for neste års Terminliste.

Vi vil avholde digitalt terminlistemøte i løpet av januar måned, mer info kommer.

Her er de som foreløpig har meldt seg inn for innsats for neste år. Det er plass til flere, så her er det bare å hive seg rundt å få de meldt inn i systemet på vanlig måte for alle klubber.

Terminliste.

Regionstinget blir digitalt og flyttes til mandag kl 19

Regionstinget flyttes fra lørdag 12.juni til mandag 14.juni kl 19.00

Møtet vil bli avholdt digitalt på Teams.

Bakgrunnen for dette er Covid-19 situasjonen i Kristiansand og at Kristiansand kommune har innført en streng lokal forskrift. Et fysisk Regionsting er derfor ikke mulig å få gjennomført. Vi vil derfor gjennomføre Regionstinget digital.

Det er fortsatt viktig at delegater melder seg på ved bruk av vedlagt påmeldingsskjema. Påmeldte delegater vil få tilsendt egen lenke i Teams for å kunne delta på Regionstinget.

Eventuelle innsigelser til denne endringen sendes leder terje.johnsen@sykling.no. Innsigelsen må begrunnes.

INVITASJON TIL REGIONSTING FOR NCF REGION SØR

Vedlagt ligger invitasjon til NCF Region Sør sitt Regionsting 12.juni i Kristiansand. Regionstinget starter kl 14. Dette er dagen før første øvelse i Norgesmesterskapet landevei starter i Kristiansand.

Regionstinget blir avholdt med strenge korona-tiltak av arrangøren og det er derfor påkrevd med påmelding av deltakere til Regionstinget på eget skjema.

Hvis klubben har forslag som Regionstinget skal/bør behandles så må forslagene sendes inn på vedlagt skjema (utarbeidet av NIF).

Det vil bli servert en enkel bevertning (baguetter/wraps, kaffe/mineralvann og noe søtt).

Vel møtt!