Kategoriarkiv: Nyhet

Terrengritt for alle!

Vigrestad sykkelklubb har gleden av å innvitere til terrengrittet Haugstadskogen-Open 2015.
Rittet er en del av Simplicity Terrengcup 2015.
Rittet er også ritt #2 i den regionale terrengcupen som arrangeres av region sør.

Synes du som utøver at terrengsykling er gøy, er Vigrestad plassen å vær 5.september. Terrengcupen Haugstadskogen-Open

Mvh
Robert Solberg
Vigrestad SK

NCF Region Sør inviterer til Terreng- og Landeveisamlinger for Jenter og Gutter 13-18 år 1. – 3. mai 2015!

Vedlagt er invitasjoner med tilhørende program og rittoversikt i regionen som er aktuelle for ungdomsryttere 13-16år. NCF Region Sør håper flest mulig av klubbene sender sine Jenter og Gutter 13 – 18 år til regions samlingene:

Landeveissamlingen på Vigrestad Storskule, Vigrestad (Rogaland)
Terrengsamlingen på  Grendehuset Myra, Arendal (Aust-Agder)

Påmelding innen 5. april, 2015.

Det vil være ønskelig at noen av klubbene stiller med assistenter på samlingene.

For landevei:

kontakt hovedleder May Britt Våland Mobil: 960 19 409 / Email: maybrittrocks@gmail.com

For terreng:

kontakt hovedleder Linda Wibe Namsvatn Mobil: 95108633 / Email: Linda.Namsvatn@avantas.no

Ritt program utvikling for ungdomsryttere 13 – 16 år:

Det anbefales at en nybegynner starter med lokale ritt og treningsritt og tar et steg om gangen. Noen utvikler seg fort og takler nasjonale ritt ganske fort, mens andre trenger flere ritt for å bli trygg. Vi vil her henvise til NCF sitt siste oppsett nettopp mht trening og ritt for ungdommen. Bruk følgende link til «Treningsanbefalinger for utvikling av syklister»: http://sykling.forbundetonline.no/nyheter/arkivinfofrancf/Sider/Treningsanbefalinger%20for%20utvikling%20av%20syklister.aspx

Da vil jeg ønske utøvere, ledere og assistenter velkommen til givende samlinger i NCF Region Sør!

Med sportslig hilsen
Vidar Bringeland Sørensen
Leder NCF Region Sør
Mobil: 91340839

Region Sør 2015 Landeveissamling – 1-3 mai 2015 M-K 13-18år.
Region Sør 2015 Terrengsamling – 1-3 mai 2015 M-K 13-18år  – INVITASJON
Region Sør samling – spesifikk gren – Landevei 1-3mai 2015 – Program
Region Sør samling – spesifikk gren – Terreng 1-3mai 2015 Prpgram

TIL KLUBBENE i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder

Det innkalles herved til Regionsting i NCF Region SØR
LØRDAG den 31. januar 2015 klokka 1300.
Sted: Idrettens Hus, Henrik Wergelandsgate 4 i 3.etg. i Kristiansand.
(inngang via parkeringshus, følg skiltingen som anviser vei)
MERK: Regionstinget avholdes tidligere enn først planlagt fordi «Fellesmøtet» i NCF er lagt en uke tidligere (lørdag 7. februar) enn det som har vært praksis de siste årene.

Saker som ønskes tatt opp, må være regionsstyret i hende på følgende mail senest innen tirsdag den 20. januar klokka 1200:

Leder Harald Karlbom på mail  harald@karlbom.no
Nestleder Birger Sørgaard på mail  birgers61@hotmail.com

Styret i regionen vil behandle innkomne forslag, og sende ut sin innstilling i forkant av tinget.
Saksliste og Årsmelding med regnskap / revisorrapport sendes ut etter denne dato når styret har behandlet innkomne saker.

Noen tema / saker som tas opp: 

  • motivasjon for de yngre, aldersbestemte ritt
  • samlinger
  • kommissær kurs
  • arrangement kurs
  • formell representasjon / myndighet

Sykkelhilsen for styret i NCF Region SØR

Harald Karlbom og Birger Sørgaard