Ny forskrift om sykkelritt på veg – arrangør seminar 11.februar

Terminlistemøtene i regionen er gjennomført og de fleste ritt er nå satt opp. Nå begynner planlegging og arbeidet med alle våre ritt. Vedlagt ligger en mal som kan brukes vedrørende tillatelse om å søke om å få arrangere sykkelritt på vei.

Under terminlistemøte presenterte regionens kommissæransvarlig Tor Arne Oltedal den nye forskriften for å arrangere sykkelritt på veg. I den forbindelse har han også laget en mal som kan brukes som grunnlag for å søke om å få arrangere sykkelritt på vei.

Vedleggene er ikke utarbeidet. Det gjenstår noe arbeidet og avklaringer for å få vite hva den nye forskriften innebærer av dokumenter og opplæring. Det viktigste nå er å få sendt inn søknaden snarest mulig for de som skal arrangere de første rittene og litt ut mai. Søknad sykkelritt mal 2017

NCF inviterer også til et arrangørseminar 11.februar på Gardermoen. Anbefaler flest mulig å delta. Alle klubbene skal ha mottatt epost om dette.

Nedenfor finner du invitasjonen fra NCF:

Med bakgrunn i den nye forskriften om sykkelritt på vei inviterer vi alle våre arrangører til et felles arrangørseminar på Gardermoen 11. februar. Her vil det bli en gjennomgang av den nye forskriften og hvilke konsekvenser endringene gir for dere som arrangører. Det vil også bli en presentasjon av kompetanseprogrammet for opplæring av vakter. Dette fordi den nye forskriften innebærer at vakter på sykkelritt i større eller mindre grad må ha en form for opplæring.

Arrangørseminar 11. februar kl 09.30-16.00

Hvor: Scandic Oslo Airport

Påmelding: https://signup.eqtiming.no/?Event=Sykkel

Påmeldingsfrist: 19. januar

Seminaravgift: kr 590(inkl. lunsj). Alle deltakere betaler reise selv

Planlegg som tidligere

Når det gjelder planlegging av neste års sykkelritt, viser vi til denne saken på sykling.no http://sykling.no/article/viktig-informasjon-for-arrang%C3%B8rer-av-sykkelritt-p%C3%A5-vei

Mvh Per Erik R. Mæhlum