Terminlistemøte datoer!

Da ber vi representanter for alle klubber i regionen om å sette av følgende dato for Terminlistemøte for 2017:

Rogaland, mandag 5 desember

Agder, onsdag 7 desember

Mer detaljer om innhold og sted kommer snart på nett!