Regionens styreprotokoller på nett

Regionens styre ønsker å bidra til åpenhet rundt driften av regionen. Styreprotokoller vil derfor bli offentliggjort på våre hjemmesider.

styret

For å bidra til mer åpenhet om hva som skjer i regionens styre vil dette styret offentliggjøre styreprotokollene framover. Styret har siden valget på Regionstinget hatt tre styremøter. Det siste styremøte ble avholdt 23.oktober, men protokollen har ikke blitt signert ennå. Grunnen til dette er kombinasjon av den store geografiske avstanden og ikke alle har samme tilgang til nødvendige digitale hjelpemidler.

Offentliggjøringen vil foregå fortløpende etter at styremøtene er avholdt og protokoller er signert. Protokollene blir ikke lagt ut før de er signert.

Protokollene fra de to første møtene er signert og de kan du finne her: http://ncfregionsor.no/om-oss/

På samme side finner du også protokoller fra tidligere regionsting.

Terje Johnsen//Leder