Årsmøte 2023

Årsmøte avholdes mandag 27. mars 2023 kl. -19.00 på Teams

Årsmøtedokumentene blir publisert på Region Sør sin nettside.

Informasjon om påmelding:
Påmelding skjer ved at mail sendes til ingebjorg.trydal@aenergi.no