Hei alle ledere og arrangementsansvarlig i sykkelklubber.

Vi nærmer oss nå sykkelsesongen og de første sykkelrittene. Vi ønsker å gjøre oppmerksomme på at det per dags dato ligger en del ritt i sportsadmin som ikke er godkjent. Disse rittene er ikke godkjent av følgende årsaker: 1. Det ligger aktive klasser i turritt, eller turrittklasser i aktive ritt.  2. Sluttoppgjør for engang lisenser 2013 er ikke gjennomført.  Vi oppfordrer derfor alle klubber til å sjekke at deres ritt er godkjent. Rittene blir først synlige i terminlisten på www.sykling.no når de er NCF-godkjent. Ta kontakt med Per Erik R. Mæhlum på mailper.erik.maehlum@sykling.no om dere utover dette har spørsmål prosessen rundt rittregistrering.

Med vennlig hilsen
Per Erik R. Mæhlum
Norges Cykleforbund

Oppdatert terminliste

Da har vi fått inn noen oppdateringer på terminlisten til Rogaland. Det er alle regionritt som alle blir avviklet i Agder fylkene. Regionmesterskapet i terreng i Arendal, regionmesterskapet på landevei i Lyngdal og Sørlandets Petit Prix Ungdomsritt som arrangeres i Kristiansand.

terminliste11032014

Arrangementsvogner

Klubbene i Rogaland har et lager av diverse utstyr for utlån. I tillegg er det tilgjengelig to arrangementsvogner, disse må forhåndsbestilles med å sende en epost til: marton@digernes.eu
Det er allerede begynt å komme inn en del bestillinger for 2014 sesongen. Les mer.

HUSK! Idrettsregistreringen!

Leder og lisensansvarlig i syklegruppe (PS! denne går ut til alle uansett status på registreringen). Denne må gjennoføres om dere ønsker videreføring av syklegruppen.
Se her for mer info om idrettsregistreringen – www.idrett.no/Idrettsregistreringen

NB! Husk at all aktivitet skal registrers pr. gren. En utøvere med tre sykkeltyper i aktiv bruk skal registreres i alle grenfeltene.
Lykke til med årets gjennomføring!  NCF v/ Thomas