Mairittet

5288063498_e7bae74776_o

Mairittet blir i 2016 arrangert 1. mai  klokken 10:00. 

Resultater.

Bilder fra Mairittet.

Rittet er 66 km, se vedlagte link for løype profil. Det er en relativ flat løype, men med noen innlagte bakker. Se kart.

Rittet har både individuell start og lags påmelding.

Det vil ikke være matstasjoner underveis, men det vil bli servert noe å bite i og drikke ved start og mål området.

Startsted/Mål

Sandneshallen ved Sandved skole.

Regler

NCFs Turritt regler gjelder for arrangementet. Se www.sykling.no for informasjon.

Sykler
Gjeldende regler fra NCF gjelder for landeveis turritt. På lagkonkurransen er det det ikke lov å benytte tempo sykkel, da det skal være like forhold for alle.

Utstyr

Tempo styre, tempo hjelm er ikke tillatt.

Individuell påmelding

Ordinær påmelding innen 25. april kr 290.

Påmelding, trykk her.

Etter 25. april øker start kontingent til kr 399. Siste påmeldingsfrist på web vil være 1. mai klokken 09:30. Det vil ikke være etteranmelding ved start på rittdagen.

Engangslisens 150 kommer i tillegg for de som ikke har helårs lisens.

Lags påmelding

Følgende regler gjelder for lag.

Laget må ha egen bil foran med blinkende taklys og skilt på taket «Sykleritt pågår». Blinkende lys kan lånes av Region Sør – Rogaland på rittdagen.

Anbefaler at det minimum er 20 stk på laget, og maximum 40 stk per lag. Det må være 15 mann til mål for at resultat skal komme for laget. Det vil ikke være individuell tidtaking for den enkelte på laget. Det er nr 15 som blir gjeldende tid for laget.  Dersom man stiller med mindre enn 20 deltakere til start, må minimum 15 deltakere komme til mål for at laget skal få tid. Dersom kun 14 kommer i mål vil ikke laget få status fullført. Følgebiler er ikke tillatt og samme turritt regler gjelder også for lag. Alle i laget må stille fra samme klubb og være medlem av denne klubben, samt benytte klubbdrakten. Dersom det skal stille mix lag ta kontakt med arrangør i forkant av påmelding for retningslinjer rundt dette.

Det må utnevnes en lagleder for hvert lag. Denne tar kontakt med påmeldingsansvarlig arne.fredlund@lyse.net, og ber om å få lagt inn lagsnavn. Vær klar over at noen lag allerede eksisterer i påmeldingssystemet. Deretter kan den enkelte lagsdeltaker melde seg på direkte i påmeldingssystemet. Ingen kan melde seg på før dette er gjort. Alle lagledere må melde inn sitt lagsnavn senest innen 15. april, og lagets ryttere må være påmeldt innen 25. april. Dersom det ikke er fullt lag innen dette tidspunkt vil lagsdeltakere bli flyttet til individuell klasse.

Påmelding, trykk her.

Startnummer

Utdeles på handlekveld på Spinn Sykkelshop Sandnes onsdag 27. april  fra klokken 16:00 til 18:00 og i startområdet innen 09:45.

Seeding

Puljene blir seedet ut fra seedingssystem i samarbeid med Turritt.com. Det vil blir utført seeding straks etter 25. april når startkontingent øker. Etter dette vil arrangør putte rytter i ledig pulje, og seeding kan ikke garanteres.

Mailer vedrørende seeding blir ikke besvart hvis det ikke er gjort noe feil i seedingen.

Rittene vi seeder ut fra er de siste 2 års resultater fra følgende ritt:

  • Mairittet 2015 og 2014
  • Spinnsprinten 2016 og 2015
  • Jærtrillen 2015 og 2014
  • Tysværrittet 2015 og 2014

Puljeinndeling og starttider

For å være sikker på seeding i åpne grupper (individuell start) må man være påmeldt senest innen 25.april kl 16.

Rittleder:

Ove Skretting epost: oveskretting@hotmail.com mobil: 93217778