Nye kommissær koordinatorer

NCF Region Sør har fått to nye koordinatorer for kommissærene. Tor Arne Oltedal har hatt rollen som kommissær koordinator i en årrekke, men har takket av etter lang og tro tjenesten.

Vi har valgt å ha to kommissær koordinatorer i regionen hvor de får ansvar for hvert sitt fylke. Dette for at kommissær koordinatorene skal komme tettere på de lokale klubbene. Det er fortsatt nødvendig med flere kommissærer og tettere oppfølging av lokale arrangører. Derfor tror styret dette kan være et bra tiltak.

De nye kommissær koordinatorene er kommissærer med lang erfaring og godt kjent blant arrangører og utøverr, er; 

Agder- Morten Messelt
Rogaland – Morgan Grindalen

I disse tider med fokus på Korona og forsiktig gjenåpning, hvor også sykkelarrangementene er i ferd med å ta seg opp er det svært viktig at rittarrangører som ser mulighet for å arrangere et aktivit ritt eller legge inn en aktiv klasse så tidlig som mulig tar kontakt med kommissærkoordinatorene hvis de lurer på noe.

Kontaktinformasjon:

Agder – Morten Messelt; Telefon 928 00 339, epost morten.messelt@gmail.com

Rogaland – Morgan Grindalen; 957 31 081 , epost morgan@grindalen.com