Regionen har fått vakttøy

Regionen har anskaffet godkjent vakttøy til bruk under ritt.

Tøyet er anskaffet i samarbeid med NCF. Det er kjøpt 100 jakker for stasjonære vakter. Dette blir fordelt på lager i Rogaland og i Agder. I tillegg noen vester for løypevakter som blir lagret i Agder da dette allerede finnes i Rogaland. Vakttøyet lånes gratis ut til alle ritt som står på terminlisten.