Nytt om idrettsaktivitet og korona-situasjonen, – mye uavklart fortsatt

NCF gjennomførte i dag, fredag 8.mai, et informasjonsmøte for rittarrangører og andre som organiserer sykkel aktiviteter i Norge. Bakgrunnen for informasjonsmøtet var basert på ny informasjon fra myndighetene og idrettsforbundet 7.mai.

Det er fortsatt en del uklarheter fra myndighetene og idrettsforbundet i forhold til retningslinjer som berør sykling, spesielt knyttet til fellesstart.

For arrangører av ritt så vil det også være en vurdering, i tillegg til de smittevernsregler som er satt, forhold til knyttet til økonomi siden det er begrensning på antall deltakere. Viktig at arrangørene holder seg oppdatert på mulige kompensasjonsordninger.

Mer oppdatert informasjon fra NCF finner du her: https://www.sykling.no/article/info-etter-digitalt-infom%C3%B8te-8mai-2020

Kort oppsummert gjelder følgende nå av råd og anbefalinger fra NCF:

Treninger

 • Feltkjøring med inntil 10 personer og med 1 meters avstand mellom hver rytter
 • Andre treninger – inntil 20 personer og med 1 meters avstand
 • Ansvarlig trener må ha navneliste

Konkurranser

 • Nå:
  • Ritt til rettelagt for enkeltstarter (temporitt landevei, varianeter av MTB rundbane/sprint) og tekniske grener tillates med inntil 50 personer (antall deltakere inkludert arrangørstab)
 • Videre plan:
  • Jobber for plan for inntil arrangement inntil 200 personer fra 15.juni – mer info kommer
  • Jobber med plan for fellesstart fra 15.juli – mer info kommer

NCF Region Sør har også vært i kontakt med Vegvesenet i både Agder og Rogaland.

Begge etater sier at de på generelt grunnlag er mer fleksible i forhold til 4 månedersregelen for søknaden om tillatelse. Begge har gitt tilbakemelding som følger;

 • Har du søkt på ritt før for sesongen 2020, men vil nå finne en annen dato enn det som var planlagt, og politi har behandlet søknaden så klarer de å håndtere dette innenfor en måned
 • Har du IKKE søkt tidligere for sesongen 2020, så må du beregne 2 måneders saksbehandlingstid
 • Husk å ta hensyn til ferietid hos de ulike etatene når du tar kontakt

Man må også ta hensyn til ferieavvikling. Det innebærer at om man tenker å arrangere ritt i september så kan det være for sent å søke i juli selv om det er innenfor 2 måneder pga ferieavviklingen.

Har du likevel spørsmål så kan du ta kontakt med Rune Bergjord på mobil 902 30 951 (for Agder) og Anne Gjerheim mobil 905 02 471 (for Rogaland).

Annen informasjon

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/