Presse og informasjonsmøte om velodromer onsdag 11. januar – Sola Stadion

 

NCF Region Sør vil på vegne av Folkehallene, Sola kommune, og NCF vil onsdag 11.januar klokka 10:30 innby presse og sykkelmiljøet i Rogaland og Agder til orientering om status for arbeidet med sykkelvelodromer i Norge. Møte blir på Sola stadion – der Sola Arena skal bygges.

Arbeidet med velodrom i Asker og Sola vil bli presentert.  Det planlegges to velodromer.  En bane i  Asker  som er en bane på 200 meter som for det mest vil bli brukt som et treningsanlegg. I tillegg vil anlegget huse et kompetanseanlegg for sykling.  Banen i Sola vil bli hovedanlegg for konkurranser. Denne banen vil bli på 250 meter og blir bygget etter det internasjonale sykkelforbundet sin standerkrav til slike anlegg.  Tilskuerkapasiteten vil bli på 2500 mennesker.

Det er NCF som vil stå som byggherre og drifte anlegget i Asker, mens det er Folkehallen som vil bygge og drifte anlegget i Sola. Folkehallene er et interkommunalt selskap som eies av Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner.

På møte vil dere blant annet få en oversikt over behovet for velodromer i Norge.  Beskrivelse av konsept, status, fremdrift og viktige milepæler – modell for finansiering og drift.»

Alle sykkelklubber og andre som arbeider med sykkel er velkomne til å være med på dette arrangementet.