Sportslig – Trener oversikt til klubber Region Sør

Til klubber i Region Sør,
Vi ønsker å få en oversikt over sportslig ledere og trenere i den enkelte klubb, slik at vi bedre kan følge opp med trenerkurs etter behov.
Vedlagt er et dokument vi ønsker dere fyller ut og sender tilbake til Region Sør sportslig koordinator May Britt Våland innen 1 mars på email: maybrittvaland@outlook.com
REGION SØR- Klubb Sportslig – Trener oversikt
Vi tar også i mot ønsker om hvilket trenerkurs dere ønsker og når på sesongen dette kunne passet.
NB! Det vil bli en miljøsamling for ledere, trenere og ungdomsutøvere 12-18år (født 2004-1998) siste helg av oktober 28-30/10. Her vil det være temaer og møtevirksomhet for de voksne og sportslig aktivitet og tema for utøverne. Marker denne i deres sportslige aktivitetsplan for 2016 – den vil bli inkludert på terminlistene også!

Med vennlig hilsen,
Region Sør, NCF Norway
May Britt Våland
Sports coordinator