Ny nettadresse!

NCF Region Sør har valgt å gå over på en mer samlende nettadresse for denne siden! Det er nå ncfregionsor.no som er den offisielle adressen til nettsiden! Alle som dog slår inn rogalandck.no eller ncfregionsør.no havner inn på denne siden nå!