Oppdaterte starttider

Det var kommet inn en trykkleif på starttidene til TOSK Gull og Bryne CK Solstrålene, de er nå flyttet om hver andre slik som er i samsvar med startlister ellers! Les mer.