Innkalling til årsmøte i NCF Region Sør

Årsmøtet i NCF Region Sør avholdes 6. februar 2016 kl 12:00 i  Radlestuå på Sandnes Stadion.

Dagsorden:

 1. Konstituering
  – Godkjenne de fremmøtte representantene
  – Godkjenne innkallelse, saksliste og forretningsorden
  – Valg av dirigent og referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 2. Beretning 2015
 3. Regnskap 2015
 4. Innkomne forslag og saker
 5. Forslag til lagskontingent 2016
 6. Budsjett 2016
 7. Valg

Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til NCF Region Sør, Postboks 332, 4303 Sandnes eller til e-post: vis@statoil.com senest lørdag 23. januar 2016.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelige på http://www.sykling.no/ (gå på «Region» og velg «Region Sør») senest 1 uke før tinget.

Vedlagt er «Lovnorm – særkretserregioner NCF Region Sør» og «Fullmaktskjena klubber og lag».

Velmøtt!
Styret
v/Vidar Bringeland Sørensen
Leder