Draktregler til besvær.

Klubbdrakta representerer «Klubben i våre hjerter».
Den representerer gode verdier som idretten ønsker å assosiere seg med.
Det er verdier som fellesskap, helse, ærlighet og trygghet.

Les mer: Draktregel info

Drakt