Kategoriarkiv: NCF

Hei alle klubbledere og arrangementsansvarlig

Vi åpner i dag for rittregistrering for sesongen 2015 i vår nye terminlisteløsning. Som tidligere informert lanserer vi nå en ny terminlisteløsning i EQ timing. En del av dere kjenner allerede løsningen etter å ha deltatt på introduksjonskurs i forbindelse med terminlistemøtene i våre regioner.

Alle som tidligere har hatt tilgang til å registrere ritt vil i løpet av kvelden motta en mail med brukernavn og passord for innlogging i den nye løsningen. Hvis du mot formodning ikke skulle gjøre dette, så ber vi deg sende en mail til support@eqtiming.no , så vil du få tilsendt dette. Vi ønsker samtidig tilbakemelding fra klubber som har/kan ha flere arrangørkontoer tilknyttet EQ, slik at vi får slått sammen disse kontoene.

For å registrere rittene i terminlisten trykker du på følgende link: https://admin.eqtiming.no

Veiviser for rittregistrering finner du her: http://www.eqtiming.no/encyclopedia/opprette-arrangement-rittsoknad/

Vi ønsker at alle ritt blir registrert innen 31. januar.

Med vennlig hilsen

Per Erik R. Mæhlum

Norges Cykleforbund

Husk! Terminlistemøtet 6 desember

Vi minner om at ALLE klubber må møte på årets Terminlistemøte!
Her vil blant annet EQ Timing komme! De tar en gjennomgang hvordan den nye opplegget med innmelding av ritt til NCF skal fungere for fremtiden!
I tillegg blir det jo da selvsagt fordeling av rittdatoer som vanlig, husk å møte med et par personer hver med beslutningsmyndighet!

Hvor: Quality Airport Hotel Sola
Dato: Lørdag 6 desember
Når: Oppstart møte klokken 10:00

Er det fortsatt noen ritt som ikke er innmeldt, må det gjøres snarest på epost til:  marton@digernes.eu

Velkommen skal dere være! NB! Revidert terminliste 2 desember!

Hei alle ledere og arrangementsansvarlig i sykkelklubber.

Vi nærmer oss nå sykkelsesongen og de første sykkelrittene. Vi ønsker å gjøre oppmerksomme på at det per dags dato ligger en del ritt i sportsadmin som ikke er godkjent. Disse rittene er ikke godkjent av følgende årsaker: 1. Det ligger aktive klasser i turritt, eller turrittklasser i aktive ritt.  2. Sluttoppgjør for engang lisenser 2013 er ikke gjennomført.  Vi oppfordrer derfor alle klubber til å sjekke at deres ritt er godkjent. Rittene blir først synlige i terminlisten på www.sykling.no når de er NCF-godkjent. Ta kontakt med Per Erik R. Mæhlum på mailper.erik.maehlum@sykling.no om dere utover dette har spørsmål prosessen rundt rittregistrering.

Med vennlig hilsen
Per Erik R. Mæhlum
Norges Cykleforbund

HUSK! Idrettsregistreringen!

Leder og lisensansvarlig i syklegruppe (PS! denne går ut til alle uansett status på registreringen). Denne må gjennoføres om dere ønsker videreføring av syklegruppen.
Se her for mer info om idrettsregistreringen – www.idrett.no/Idrettsregistreringen

NB! Husk at all aktivitet skal registrers pr. gren. En utøvere med tre sykkeltyper i aktiv bruk skal registreres i alle grenfeltene.
Lykke til med årets gjennomføring!  NCF v/ Thomas