Hei alle ledere og arrangementsansvarlig i sykkelklubber.

Vi nærmer oss nå sykkelsesongen og de første sykkelrittene. Vi ønsker å gjøre oppmerksomme på at det per dags dato ligger en del ritt i sportsadmin som ikke er godkjent. Disse rittene er ikke godkjent av følgende årsaker: 1. Det ligger aktive klasser i turritt, eller turrittklasser i aktive ritt.  2. Sluttoppgjør for engang lisenser 2013 er ikke gjennomført.  Vi oppfordrer derfor alle klubber til å sjekke at deres ritt er godkjent. Rittene blir først synlige i terminlisten på www.sykling.no når de er NCF-godkjent. Ta kontakt med Per Erik R. Mæhlum på mailper.erik.maehlum@sykling.no om dere utover dette har spørsmål prosessen rundt rittregistrering.

Med vennlig hilsen
Per Erik R. Mæhlum
Norges Cykleforbund