Topptrener kurs i Stavanger

Nå kan Rogaland få et trenerløft. Topptrener 1 er denne gang lagt til Stavanger. Vi setter stor pris på om dere kan spre informasjon i deres nettverk. Ønsker du å styrke dine trenerferdigheter? 

Topptrener 1 setter opp i Stavanger for første gang. Det er 25 studieplasser.
Kurset er tilbudt alle trenere/ledere i hele landet, men vi håper at det fylles med mange «saktne» trenere/ idrettsledere fra Rogaland.

Topptrener 1

Utdanningen er et samarbeid mellom Olympiatoppen og Norges idrettshøgskole. Dette er et program for trenere som arbeider med unge, ambisiøse utøvere mellom ca 15 og 19 år på høyt utviklingsnivå.
Utdanningen vil gjennomføres i Stavanger og starter 9.september 2014. Søknadsfrist er 1.juni 2014. Programmet har en kostnad pr. deltaker på kr. 48.000.-

Blir du med?

For søknad,  se: http://www.nih.no/studier-2014/deltidsstudier/topptrener-i/

Opptak forutsetter at deltakerne er aktive trenere for relevant målgruppe under studiet. Hvert av studiene gir 60 studiepoeng

Info er også lag ut på vår hjemmeside http://www.idrett.no/krets/rogaland/nyhetsarkiv/Sider/Topptrener-I-til-Stavanger.aspx

 For mer Informasjon ta kontakt med RIKs talentansvarlig

Anne- Brit Sandberg

Mobil: 982 51 703

Epost: annebrit.sandberg@idrettsforbundet.no