TIL KLUBBENE i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder

Det innkalles herved til Regionsting i NCF Region SØR
LØRDAG den 31. januar 2015 klokka 1300.
Sted: Idrettens Hus, Henrik Wergelandsgate 4 i 3.etg. i Kristiansand.
(inngang via parkeringshus, følg skiltingen som anviser vei)
MERK: Regionstinget avholdes tidligere enn først planlagt fordi «Fellesmøtet» i NCF er lagt en uke tidligere (lørdag 7. februar) enn det som har vært praksis de siste årene.

Saker som ønskes tatt opp, må være regionsstyret i hende på følgende mail senest innen tirsdag den 20. januar klokka 1200:

Leder Harald Karlbom på mail  harald@karlbom.no
Nestleder Birger Sørgaard på mail  birgers61@hotmail.com

Styret i regionen vil behandle innkomne forslag, og sende ut sin innstilling i forkant av tinget.
Saksliste og Årsmelding med regnskap / revisorrapport sendes ut etter denne dato når styret har behandlet innkomne saker.

Noen tema / saker som tas opp: 

  • motivasjon for de yngre, aldersbestemte ritt
  • samlinger
  • kommissær kurs
  • arrangement kurs
  • formell representasjon / myndighet

Sykkelhilsen for styret i NCF Region SØR

Harald Karlbom og Birger Sørgaard