Til godkjente NCF instruktører på Stasjonær vaktkurs

Norges Cykleforbund inviterer til Hovedinstruktørkurs for opplæring av private vakter under sykkelritt. 

Hovedinstruktørkurs «Opplæring av private vakter under sykkelritt»

Sted / tid: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo / 13.- 14. oktober 2018

Varighet: 12 timer

Lørdag 13. oktober kl. 11 – 18

Søndag 14. oktober kl. 09 – 15

Norges Cykleforbund vil støtte to kandidater fra hver NCF Region med opphold og reise. Hver region kan i tillegg selv betale for inntil to ytterligere kandidater hvis de ønsker det.

Det forutsettes at kandidatene er godkjente NCF instruktører på Stasjonær vaktkurs.

For å få kurset godkjent må hele kurset gjennomføres 100%.

Hovedinstruktørene må forplikte seg til:

  • å avholde kursholderkurs for stasjonær vaktkurs i sin region,
  • utføre internt tilsyn i regionen av kursholdere på enkelte stasjonær vaktkurs, og
  • gjøre observasjoner av private vakter under rittarrangement i løpet av året etter egne regionsplaner.

Kandidater som ønsker å bli «Hovedinstruktør» bes sende svar til Norges Cykleforbund v/Kirsti Ruud epost: kirsti.ruud@sykling.no med kopi til egen region innen 24. september d.å.

NCF vil gi tilbakemelding på kursdeltakelsen.

Detaljert program vil bli sendt ut senest innen mandag 8. oktober.

Det vil komme inviterte forelesere som vil ta for seg aktuelle temaer i læreplanen for opplæring av private vakte under sykkelritt.

Med vennlig hilsen

NORGES CYKLEFORBUND

Beate Stenberg

Teknisk koordinator/Web redaktør

Godkjente instruktører NCF alle pr 30.05.2018