Til alle NCFs klubber,

Vi håper vi kan få ut en kursoversikt i løpet av senhøsten, slik at vi slipper korte påmeldinger, der mange ikke får med seg at det arrangeres ulike typer kurs. Håper derfor din klubb kan finne ut om dere behøver kurs i løpet av 2016, og melde dette inn til regionen deres innen 15. august. Se informasjon