Til alle NCFs klubber og ryttere

Norges Cykleforbund vil informere om at det ikke er tillatt med skivebremser i landeveisritt, hverken i turritt eller i aktive ritt.
Vi ber om at klubbene gir denne informasjonen videre til sine ryttere.
Med vennlig hilsen / Best regards
NORGES CYKLEFORBUND /NORWEGIAN CYCLING FEDERATION
Beate Stenberg
Konsulent