Terminlisten 2019 – meld inn ritt innen 10.desember

Det arbeides med terminlisten for sesongen 2019. Regionstyret er opptatt av å ha en terminliste som viser et bredt og variert tilbud slik at flest mulig kan delta i de rittene de ønsker. Det planlegges mye spennende rundt rittene og noen nye ritt kommer også på neste år.

Det blir ikke gjennomført noen terminlistemøter verken i Agder eller i Rogaland. Dette fordi det tidligere har vært slik at ikke alle arrangører kommer på terminlistemøtene og avklaringer må likevel ordnes i etterkant av møtene.

Det er viktig at alle arrangører legger inn sine ønsker for ritt snarest mulig i EQ-timing og senest innen 10.desember. Deretter vil alle ønsker om ritt bli gjennomgått. Er det kollisjon mellom ulike ritt vil terminlistekoordinator, kommissærkoordinator og regionstyret forsøke å finne en løsning sammen med de arrangørene det gjelder.

Før rittene blir godkjent blir det også sjekket om det er utestående regionkontingent eller Turritt 7’er til region. Dette må være betalt før rittene blir godkjent i EQ-timing.