Rogaland Idrettskrets kurs

Vi minner om påmeldingsfristen til følgende kurs i oktober og november. Håper på mange deltakere på kursene.

  • Økonomistyring i idrettslag/klubb Sauda, 15. Oktober, Brakka Sauda stadion Bryne, 22. Oktober, Klubbhus Bryne FK.

Styret i idrettslaget/klubben er sentrale i å holde orden på lagets økonomi. Dette er enkelt når du vet hva som kreves. Kurset vil øke din grunnleggende kompetanse i regnskaps- og revisjonsbestemmelser, økonomistyring og gi innsikt i offentlige lover og bestemmelser.

Målgruppe

Styret, revisor, regnskapsfører og andre interesserte.

Påmelding En kan melde på her eller logge inn på www.minidrett.no og melde seg på via din personlige profil. Har du ikke bruker oppretter du en. Søk på kursnavn.

Work shop basistrening 15. oktober St. Svithun vgs.

Grunnleggende trening som bør starter tidlig for å styrke motorikk, koordinasjon og bevegelse hos barn og ungdom. Basis trening er et «must» for alle som vil bli gode i sin idrett. En vil på sikt bli en bedre utøver og minke skaderisikoen.

Målgruppe

Trenere, utøvere, trenere i barneidrett, foreldre ansatte SFO, skole og andre interesserte.

Påmelding                        Meld deg på her

Påmeldingsfrist               8. Oktober

Aktivitetsleder Barneidrett  Bore skule 18-19.. oktober og Sauda idrettshall 1-2. november

Aktivitetslederkurs for barneidrett er et grunnleggende bidrag til kunnskap om hvordan aktiviteten for barn skal bli tilrettelagt og ledet, der barnets behov og helhetlige utvikling står sentralt, slik at barnet opplever glede, trygghet og mestring.

Målgruppe
Målgruppen for aktivitetskurset er trenere og ledere i den frivillige idretten som ønsker å trene barn 5-12 år, eller aktivitetsledere i skolefritidsordninger, skoler og barnehager.

Påmelding Sauda  her. Påmeldingsfrist 24. oktober  2014  Det er bindende påmelding.

Påmelding Bore  her. 10. oktober  2014  Det er bindende påmelding

Får vi ikke 10 deltakere på hvert kurs må vi dessverre avlyse.