Regionen kjøper vaktjakker

I høsten ble «forskriften om sykkelritt på veg» endret. Den største endringen som ble vedtatt var kravet om bruk av «synlighetstøy».

Regionen har derfor gått til anskaffelse av 100 vaktjakker for stasjonærvakter og 40 vester for løypevakter. Dette er bestilt gjennom NCF og de har formidlet at dette vil være klart medio april.

Du kan lese mer om saken på NCF sine sider her: https://www.sykling.no/article/endring-i-forskrift-om-sykkelritt-på-veg

Dette blir fordelt på lagrene i Rogaland og Agder.

Regionen har finansiert anskaffelsen gjennom ordningen «Turritt 7’er». 

Alt utstyr regionen har lånes gratis ut til regionens rittarrangører.