Region Sør i styre og utvalg i NCF

Under NCF 88. ordinære forbundsting 10.-11.mars 2018 ble en rekke posisjoner besatt av dyktige og engasjerte mennesker fra Region Sør, blant annet to i forbundsstyret.

Forbundsstyret:

Helge Gunnar Garnes Nesse (39) Sviland BMX

Sivilmarkedsfører, har hatt ulike markedsroller. Har styreerfaring Er BMX-pappa og klubbleder


Vegard Gimre
(21) Sola CK

Elektriker, kommisær og leder av NCF ungdomsutvalg

Andre utvalg og komiteer:

Lovkomiteen:

Jannike Byberg (varamedlem), Stavanger SK

Disiplinær- og sanksjonskomiteen

Per Inge Simonsen (medlem), Kristiansand CK

Kontrollkomiteen:

Terje Johnsen (medlem), Arendal CC

Valgkomiteen:

Gaute Kindervåg (leder), Nærbø SK

Grenutvalg

Bane:

May Britt Våland, Sola CK
Tone Hatteland Lima, Bryne CK
Martin Feldmann, Stavanger SK

Sykkelkross:

Marton Digernes, Bryne CK