Region Mesterskap Sør 2015

NCF Region Sør ønsker arrangør til Region Mesterskap i tidsrommet 19-27 September 2015.

Det skall avikles mesterskap i alle disipliner. Tempo, Fellestart, Terreng  og. BMX.

Spørsmål kan rettes til Leder harald@karlbom.no. Tlf 90058934