Lederkurs for ungdom

Vedlagt ligger informasjon ok kurset med link til søknadskjema. Vi anbefaler minimum to fra hver klubb/idrettslag.
Kurset forbereder neste generasjon ledere/trenere/dommere i din klubb. Kurset gir deltakerne relevant kompetanse til å delta aktivt der beslutningene tas i de ulike organisasjonsleddene. Kursopplegget vil gjøre det enklere for deltakerne å kunne ta medansvar i egen klubb.
For å bli med må en være medlem i et idrettslag. Vi skal ha en kontaktperson i klubb/idrettslag.
Praksis i klubben må avtales mellom deltakere og klubben før påmelding.
Eksempel på praksis kan være:
– planlegge enkle aktiviteter, idrettslige eller sosiale
– lage en handlingsplan for gruppen/laget/klubben sin
– være med som en aktiv deltaker i styre/utvalgsmøter
– holde møte for å lage ungdomsgruppe eller lignende

Lederkurs for ungdom 2014