INVITASJON FELLESMØTE 2020

NCF Region Sør inviterer til et nyttig fellesmøte for klubbene i regionen.
Temaer for dagen:
• Velkommen og status i regionen – ved Terje Johnsen, leder i regionen
• «Det gode årsmøtet» – ved org.sjef i Rogaland Idrettskrets Rune Røksund
• Lunch – buffet på hotellet
• NM Landevei 2020 i Kristiansand – ved daglig leder KCK Jan Fredrik Stiansen
• Hva skjer med de store internasjonale – daglig leder i TdF AS Roy Hegreberg
• Sykkelsporten framover – et «skråblikk» fra Stein Ørn
• Sola Velodromen – ved Sebastian Kartfjord
o Her vil det også bli forsøkt å få til en befaring på slutten av dagen

Sted: Sola Strand hotell, Sola
Dag: Lørdag 1.februar 2020
Tid: Kl 10.00 til ca kl 16.00
Påmelding med navn, klubb til terjegrut@gmail.com (pga bevertningen)
Styret ønsker velkommen til en sosial dag med mange nyttige «sykkelsaker».
NCF Region Sør
Styret
09.01.2020