Hei alle klubber, klubbledere og arrangementsansvarlige.

Vi oppfordrer nå våre klubber til å registrere alle planlagte arrangementer for sesongen 2016 i vår terminlisteløsning. Alle registeringene blir liggende som søknader som regionens arrangementsansvarlig skal godkjenne. Ingen aktive ritt godkjennes før de respektive terminlistemøtene i de ulike regionene er gjennomført. For å få deres ritt på ønsket dato er det svært viktig at representanter fra din klubb møter på årets terminlistemøte. Innkalling til de ulike møtene får dere fra deres respektive region.

Forenklet rittregistering

Vi vet at mange av våre arrangører gjør få eller ingen endringer på sine arrangementer fra år til år. I den nye terminlisteløsningen er det mulig å kopiere fjorårets arrangement over i 2016 terminlisten på en enkel måte. Vi håper og tror dette vil gjøre registeringen enklere for dere. Veiledning for hvordan dere går frem når dere skal kopiere et tidligere arrangement finner dere her: http://www.eqtiming.no/encyclopedia/kopiere-arrangement/

Opprette nytt arrangement

Som tidligere kan dere også registrere rittet som et nytt arrangement ved å bruke denne veilederen:  http://www.eqtiming.no/encyclopedia/opprette-arrangement-rittsoknad/

Endringer på registrerte ritt

Har dere et allerede registrert arrangement i terminlisten som dere vil gjøre endringer på? Da bruker dere denne nyutviklede veiledningen: http://www.eqtiming.no/encyclopedia/endre-arrangement-i-terminliste/

Tekniske spørsmål rundt rittregisteringen rettes til support@eqtiming.no

Mvh Per Erik R. Mæhlum

Norges Cykleforbund