Fellesmøte for alle sykleklubber i Rogaland

Sted : Sola sykkelklubb. Klubbhus
Tid :kl 19.00
Dag: 11.02.14
Agenda:
1.Forslag til NCF ting
2.Velodrom