Dato for klubbmesterskap

Ellers ble regionen enige om å OPPFORDRE ALLE KLUBBER TIL Å AVHOLDE KLUBBMESTERSKAP HELGEN 18-20 SEPTEMBER. Dette for å tilrettelegge  for størst mulig deltakelse på ritt som arrangeres utover høsten. Unødvendig at arrangører av ritt, leser om konkurrerende arrangement som klubbmesterskap og lignende.