Arrangør RM Landevei søkes

 

Terminlistemøtene i Agder og Rogaland ble avholdt i første halvdel av desember 2017. Møtene ble ledet av terminlistekoordinator Marton Digernes. Til sammen deltok 20 klubber på møtene.

De fleste rittene vil bli arrangert som tidligere, men det mangler fortsatt å få på plass et svært viktig arrangement – RM Landevei.

Terminlistekoordinator Marton Digernes ledet begge terminlistemøtene og dro oss gjennom status på løypevaktkurs, fortalte om nedgang i deltakelse på turrittene i regionen samt ledet prosessen med å få satt sammen en god terminliste med fortsatt høy aktivitet.

De fleste rittene vil bli arrangert som tidligere, det gjelder både turritt og aktive ritt for barn og unge.

Det er likevel en stor utfordring som ikke er på plass – RM landevei MANGLER arrangør. Ut fra tidligere RM-arrangement så ønskes RM landevei lagt til Rogaland. RM landevei er et svært viktig arrangement for våre ryttere som skal være med i NM landevei. Dette fordi det gir rankingpoeng og kan være avgjørende for om de får starte i NM gateritt. Det betyr at RM må arrangeres i rimelig god tid før NM. RM kan godt legges til et allerede eksisterende arrangement hvis det passer slik. I utgangspunktet har NCF tenkt foretrukken RM-helg er 19.-20. mai, men det finnes andre muligheter også som f.eks siste helgen i april eller første helgen i juni.

RM Terreng arrangeres av Vigrestad i september.

Både arrangør av RM terreng og RM landevei mottar kroner 10.000 hver i arrangørstøtte for RM.

Ønsker du og din klubb å arrangere RM landevei – ta kontakt med terminlistekoordinator Marton Digernes eller regionens leder Terje Johnsen.