INVITASJON FELLESMØTE 2020

NCF Region Sør inviterer til et nyttig fellesmøte for klubbene i regionen.
Temaer for dagen:
• Velkommen og status i regionen – ved Terje Johnsen, leder i regionen
• «Det gode årsmøtet» – ved org.sjef i Rogaland Idrettskrets Rune Røksund
• Lunch – buffet på hotellet
• NM Landevei 2020 i Kristiansand – ved daglig leder KCK Jan Fredrik Stiansen
• Hva skjer med de store internasjonale – daglig leder i TdF AS Roy Hegreberg
• Sykkelsporten framover – et «skråblikk» fra Stein Ørn
• Sola Velodromen – ved Sebastian Kartfjord
o Her vil det også bli forsøkt å få til en befaring på slutten av dagen

Sted: Sola Strand hotell, Sola
Dag: Lørdag 1.februar 2020
Tid: Kl 10.00 til ca kl 16.00
Påmelding med navn, klubb til terjegrut@gmail.com (pga bevertningen)
Styret ønsker velkommen til en sosial dag med mange nyttige «sykkelsaker».
NCF Region Sør
Styret
09.01.2020

RENUTØVER

Vi har nå lagt inn relevant info vedrørende dette om å være en RENUTØVER. Der ligger relevant info om krav og meldeplikt. Ligger link også under sportslig og i høyre side her. Les mer.

Terminlistemøter i Region Sør

NCF Region Sør vil som vanlig avholde to terminlistemøter, ett i Agder og ett i Rogaland.

For alle arrangører er det viktig at rittønske blir lagt inn i EQ-timing FØR terminlistemøtet. Både Internasjonal og nasjonal terminliste begynner nå å falle på plass. Vi trenger også arrangør til Regionmesterskapene i regionen.

Terminlistemøte Agder
Dato: Onsdag 4.desember kl 19.00
Sted: Idrettens hus, Henrik Wergelandsgate, Kristiansand
Agenda:

  • Status ritt 2019
  • Norgesmesterskapet 2020 (Kristisand CK)
  • Terminlisten 2020
  • Bedre ritt med flere deltakere i 2020 – hvordan får vi til det i Agder? Diskusjon i fellesskap

Terminlistemøte Rogaland
Dato: Onsdag 11.desember kl 18:00
Sted: Sola Strandhotell
Agenda:

  • Status ritt 2019
  • Haugstadskogen open – UCI MTB
  • Terminlisten 2020
  • Annet

Banesamling for jenter i Odense i januar 2020

Stavanger SK, IF Frøy og SK Rye og inviterer jenter i alderen 10 til 16 år til banesamling i Odense i Danmark fra 17. til 19. januar 2020.

Det har tidligere blitt arrangert jentesamlinger med stor suksess, og på bakgrunn av dette invitere Stavanger SK, SK Rye og IF Frøy og ivrige jentesyklister fra alle sykkelgrener til samling i velodromen i Odense. Formålet er å legge til rette for og styrke jenterekruttering innenfor sykkelsporten, samt å bygge et sosialt nettverk på tvers av klubber og grener. Å bygge et positivt treningsmiljø og sosialt nettverk på tvers av klubber, alder og grener skaper treningsmotivasjon og -glede, og ikke minst så blir det kjekt å delta på sykkelritt.
De tre klubbene ønsker å invitere jenter primært i aldersgruppen 10-16 år (eldre jenter er selvfølgelig også velkommen) til banesamling i Odense 17-19 januar 2020.

Annika Sarah Rasmussen skal lede samlingen med planlagte økter og fartsfylte øvelser gjennom helgen. Annika er fra Odense, hun er født og oppvekst i en banesykkelfamilie, og har selv syklet aktivt på bane. Nå er hun trener for barn og unge banesyklister i Odense. I tillegg vil Anders Oddli som er aktiv banesyklist og Tone Hatteland Lima delta på trenersiden.
Overnatting og de fleste måltidene vil bli servert i overnattingslokaler like ved siden av velodromen. Jentene vil da sove på firejentersrom. Det er plass til 28 jenter og fire voksne ledere her. Første-mann-til-mølla gjelder ved bestilling av overnatting (og deltakelse på leiren). Foresatte kan også overnatte her gitt det er plass. Alternativ kan en anbefale Fredrik VI’s hotel i Odense.

Invitasjon

Spørreundersøkelse Velodromen Sola Arena

Om noen få måneder er Norges første innendørs sykkelvelodrom klar for å ta imot syklister.

I den forbindelse ønsker Folkehallene AS, det interkommunale selskapet som vil eie og drifte velodromen svar på en enkel spørreundersøkelse.

Formålet med spørreundersøkelsen er å få så svar slik at hallen kan tilrettelegge bruken på en slik måte at flest mulig få glede av velodromen og hallens øvrige fasiliteter.

Lenke til spørreundersøkelsen er her: https://no.surveymonkey.com/r/SolaArena
Folkehallene AS eies av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. I dag eier og drifter de Sørmarka Arena, Randaberg Arena og Sandneshallen. Sola Velodromen blir den fjerde interkommunale hallen.
Hjemmeside: https://folkehallene.no/

Redegjørelse etter møtet med NIF 2.september 2019

Det økonomiske resultatet etter sykkel-VM i Bergen i 2017 er kanskje norsk idretts største økonomiske skandale noen gang, hvis en ser bort fra tidligere anleggsutbygginger.  

Dette er medregnet Kjell O. Kran-saken fra 2005 hvor Kran ble dømt for brudd på idrettens regnskaps-, budsjett- og revisjonsregler. Dette medførte et tap for Norges Idrettsforbund på ca 45 millioner kroner. En annen stor sak var Manglerud Star-saken fra 2015-2016. I Manglerud Star-saken var det snakk om flere uautoriserte transaksjoner mellom datterselskaper og idrettsklubben som medførte et tap på ca 25 millioner.  

Etter sykkel-VM i 2017 gikk arrangementselskapet for sykkel-VM konkurs. Dette selskapet var 100% eiet av Norges Cykleforbund. Resultatet var i underkant av 100 millioner kroner i ubetalte regninger. Leverandører til arrangementselskapet gikk konkurs og flere mistet jobbene sine i andre selskap. I tillegg medførte dette et tap for Norges Cykleforbund (NCF) et tap på over 18 millioner kroner i 2017 og en negativ egenkapital i sykkelforbundet på 14 millioner kroner. Bare for ha et bilde på dette hvor stort dette tapet er, så betyr det at alle landets 450 sykkelklubber må betale dagens kontingent til sykkelforbundet, i 10 år, bare for å bli «ajour» igjen.  

Bostyret jobber fortsatt med å få oversikt over resultatene og prosessene i arrangementselskapet. Bostyrets rapport, når den vil foreligge, vil vise om det har foregått ulovligheter som tidligere ledelse og/eller styret i arrangementselskapet må stå til ansvar for. Dette er ikke noe NCF Region Sør tar opp i sin anmeldelse av tidligere sykkelpresident Hansen. NCF Region Sør bygger sin anmeldelse utelukkende på det vi mener er brudd på idrettens eget regelverk. Bruddene vi mener har skjedd ønsker vi å få prøvet for NIFs Domsutvalg. 

I et eget brev av 14.juni 2019 sendt til Norges Idrettsforbunds styre ber NCF Region Sør om bistand til prosedyre- og påtalearbeid i denne saken. Dette sendes til hvert enkelt styremedlem i Idrettsforbundet. Bakgrunnen for å be Idrettsstyret om prosedyre- og påtalebistand er opplysninger fra Domsutvalget som informerer om at det mest sannsynlig vil bli en åpen høring. En åpen høring vil minne om en rettsak. Det innebærer at saken og vår anmeldelse og påtale må prosederes for Domsutvalget i høringen. 

Som et organisasjonsledd innenfor idretten har NCF Region Sør påtalekompetanse. Det betyr ikke at ett eller flere styremedlemmer må ha juridisk kompetanse for å påtale noen ovenfor Domsutvalget. NCF Region Sør ba derfor Idrettsforbundet om bistand slik at saken kan få den behandling den fortjener ut fra sin størrelse, kompleksitet og interesse.  

NIF administrasjon sender 4.juli 2019 invitasjon til NCF Region Sør. Møtet blir satt opp mandag 2.september. Etter flere purringer fra NCF Region Sør mottar vi endelig agenda for møtet, fredag kveld 30.august, noen få dager før møtet skal avholdes.
Agenda for møtet som blir kommunisert fra NIF administrasjonen er som følger:

§  Innledning v/NIF gen.sek Karen Kvalvåg

§  Status for påtalen og bakgrunnen for henvendelsen til NIF v/NCF Region Sør

§  Status for vurdering av påtale v/NCF

§  Veien videre v/NIF ved jurist Tord Jordet 

NCF Region Sør opplevde ikke at dette var den egentlige agendaen for møtet. Vi kommer til Idrettsforbundet på Ullevål Stadion. Det har vært et formøte mellom NIF administrasjon og deler av NCF sitt styre. NCF Region Sør opplevde at formålet med møtet hadde kun et formål: Få regionen til å trekke anmeldelsen. 

Tord Jordet, NIFs advokat, ledet møtet og skrev referat. I ettertid opplevde vi at Jordet i referatet forsøkte å legge meninger og ytringer NCF Region Sør ikke hadde. Våre innspill og korrigeringer til referatet ble heller ikke tatt til etterretning. Region Sør har laget eget referat som tar utgangspunkt i Jordets utkast til referat, men korrigert på noen områder hvor NCF Region Sør sine synspunkter ble feil sitert. Dette referatet er lagt ut på våre hjemmesider. 

NCF Region Sør behandlet i eget styremøte 10.september NIFs krav om å trekke anmeldelsen. Et enstemmig regionstyre valgte å opprettholde anmeldelsen, og avviste dermed alle argumenter NIF administrasjonen og deler av NCFs styre hadde av innsigelser. 

NCF Region Sør mener det er viktig og riktig å anmelde slik at vi kan få en uhildet vurdering av saken. NCF Region Sør har anmeldt tidligere sykkelpresident på 5 punkter som vi mener er brudd på idrettens regelverk, men det vil være opp til Domsutvalget til å gjøre den endelige vurderingen. 

NCF Region Sør mener også det er viktig å anmelde nå, med tanke på at tidligere sykkelpresident fortsatt har en rekke aktive verv i idretten, nåde nasjonalt og internasjonalt – totalt er det 9 ulike verv som vi kjenner til. 

Uansett har vi i Region Sør ved vår anmeldelse avbrutt foreldelsesfristen. 

Vi mener at når vi har et eget regelverk innen idretten så må dette brukes. Det skal ikke være slik at idretten tar tak i saker kun når det blir politianmeldt og håndtert av sivil- og strafferetten. Regelverket er ikke helt det samme og vi har det ikke til pynt. Det kan heller ikke være slik at regelverket skal gjøre forskjell ut fra hvilke hvilken rolle man har i idretten.  

NCF Region Sør er også overrasket over NIFs håndtering av saken. Forespørselen ble sendt til Idrettsstyret. Av protokollene fra styremøtene til Idrettsstyret kan vi ikke se at vår henvendelse er behandlet. Det er derfor svært oppsiktsvekkende at NIFs administrasjon, som skal utføre de beslutninger Idrettstinget og Idrettsstyret tar, går inn i denne saken med det formål å få en lovlig valgt demokratisk organisasjonsenhet innenfor idretten til å endre sitt styrevedtak.

 Styret, NCF Region Sør 24.oktober 2019

Regionen inviterer til samling for MORGENDAGNES HELTER 22.-24.november 2019

For hvem:
Samlingen er for alle syklister fra og med det året de fyller 13 år og til og med 18 år.

Samlingen vil ha fokus på landeveissykling, men årstiden gjør det til at det blir mye alternativ trening.

Hver klubb kan ha med en trener/lagleder til samme betingelser som utøverne. Ønskes flere med så ta kontakt med Terje Johnsen (regionleder)

Sted: Sola

Bosted: Quality Airport Hotel Stavanger, Sømmeveien 1, Sola
Påmelding/egenandel: Påmelding gjøres i EQ-timing. Egenandelen er kr 750,- og dekker overnatting og fullpensjon lørdag og søndag til samlingens slutt. I tillegg til aktivitetene som gjennomføres.

Utenom treningsaktiviteter vil det være et utøverforedrag, foredrag fra Antidoping Norge, Sunn Idrett samt sosialt samvær.

Mer informasjon i vedlagt invitasjon.