Alle innlegg av anMarton

NCF Region Sør inviterer til terminlistemøter

Koronaåret 2020 går mot slutten og for alle sykkelglade arrangører og syklister et veldig spesielt år. Vi håper med korona-vaksine og videre godt arbeid for å hindre smitte at vi i løpet av 2021 får et mer normalt sykkelår.

Vi inviterer derfor til terminlistemøte for sesongen 2021. Møtet vil bli avholdt digitalt via Teams (se egen lenke nedenfor). Det vil som tidligere være ett eget møte for Agder og et eget for Rogaland.

For alle arrangører er det viktig at rittønske blir lagt inn i EQ-timing FØR terminlistemøtet. Både Internasjonal og nasjonal terminliste begynner nå å falle på plass.  De som allerede har lagt inn rittene, blir fortløpende lagt ut på denne siden: Terminlisteønsker.

Vi trenger også arrangør til Regionmesterskapene i regionen. 

Terminlistemøte Agder

Dato: Tirsdag 5.januar kl 18:30

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Terminlistemøte Rogaland

Dato: Tirsdag 5.januar kl 20:00

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

—————————————————————–

Tre runder av regionens CX-cup er gjennomført

Det har nå blitt gjennomført 3 ritt i regions-cup’en i CX. Sandnes SK var først ut med Sandnes Pokal 25. oktober (se for øvrig tidligere sak https://ncfregionsor.no/resultater-sykkelkross-cup-1-sandens-sk/). 

Mandal SK arrangerte andre runde 31. oktober i området Furulunden og Sjøsanden. Fantastiske løyper som utnyttet området topografi til det fulle hvor det løypene gikk i furulunder og sjøstrender. Hittil siste arrangement, men nest siste runde i cup’en, ble arrangert Tasta og omegn SK. Deres ‘Omegnkross’ ble arrangert i tidenes mest gjørmete løype med ispedd øl-skvetting. 

Vedlagt ligger resultatene etter at 3 runder av cup’en er gjennomført. 

Fjerde og siste runde i regionscup’en gjennomføres samme helg som NM CX arrangeres i Kristiansand, 16. januar 2021. NM arrangeres 17. januar i Kristiansand. 

Resultater Sykkelkross cup #1 Sandens SK

Søndag 25. oktober arrangerte Sandnes SK første ritt i Sykkelkross-cup’en i region Sør, Sandnes CX Pokal 2020.

Løypa gikk i fartsfylt terreng på Varatun bikepark. Nærmere 60 deltakere deltok i første runde av regionens sykkelkross-cup.

Resultater og poengstatus finner du i regnearket.

Neste ritt er i Mandal søndag 31.oktober. Det kan allerede nå meldes om rekordstort antall deltakere og ikke minst høyt nivå med Søren Wærenskjold i spissen.

Du kan melde deg på innen 30.oktober på EQ timing

Interessert i parasykling?

For alle som er interessert i parasykling har du nå mulighet til å møte andre med samme interesse.

Lørdag 29.august arrangeres en breddesamling for alle interessert i parasykling i Kristiansand.

Detaljer:
UFO Skantraf, Kristiansand
Lørdag, 29.august
kl 12.00 – 17.00

Mer info her https://www.sykling.no/funksjonshemmede eller kontakt med Jason Dyck som er prosjektleder for parasykling i NCF. Se forøvrig invitasjonen også.

Kontaktinfo Jason:
Mobil: 413 67 086
Epost: Jason.Dyck@sykling.no

Regionen har fått vakttøy

Regionen har anskaffet godkjent vakttøy til bruk under ritt.

Tøyet er anskaffet i samarbeid med NCF. Det er kjøpt 100 jakker for stasjonære vakter. Dette blir fordelt på lager i Rogaland og i Agder. I tillegg noen vester for løypevakter som blir lagret i Agder da dette allerede finnes i Rogaland. Vakttøyet lånes gratis ut til alle ritt som står på terminlisten.

Nye kommissær koordinatorer

NCF Region Sør har fått to nye koordinatorer for kommissærene. Tor Arne Oltedal har hatt rollen som kommissær koordinator i en årrekke, men har takket av etter lang og tro tjenesten.

Vi har valgt å ha to kommissær koordinatorer i regionen hvor de får ansvar for hvert sitt fylke. Dette for at kommissær koordinatorene skal komme tettere på de lokale klubbene. Det er fortsatt nødvendig med flere kommissærer og tettere oppfølging av lokale arrangører. Derfor tror styret dette kan være et bra tiltak.

De nye kommissær koordinatorene er kommissærer med lang erfaring og godt kjent blant arrangører og utøverr, er; 

Agder- Morten Messelt
Rogaland – Morgan Grindalen

I disse tider med fokus på Korona og forsiktig gjenåpning, hvor også sykkelarrangementene er i ferd med å ta seg opp er det svært viktig at rittarrangører som ser mulighet for å arrangere et aktivit ritt eller legge inn en aktiv klasse så tidlig som mulig tar kontakt med kommissærkoordinatorene hvis de lurer på noe.

Kontaktinformasjon:

Agder – Morten Messelt; Telefon 928 00 339, epost morten.messelt@gmail.com

Rogaland – Morgan Grindalen; 957 31 081 , epost morgan@grindalen.com

Nytt om idrettsaktivitet og korona-situasjonen, – mye uavklart fortsatt

NCF gjennomførte i dag, fredag 8.mai, et informasjonsmøte for rittarrangører og andre som organiserer sykkel aktiviteter i Norge. Bakgrunnen for informasjonsmøtet var basert på ny informasjon fra myndighetene og idrettsforbundet 7.mai.

Det er fortsatt en del uklarheter fra myndighetene og idrettsforbundet i forhold til retningslinjer som berør sykling, spesielt knyttet til fellesstart.

For arrangører av ritt så vil det også være en vurdering, i tillegg til de smittevernsregler som er satt, forhold til knyttet til økonomi siden det er begrensning på antall deltakere. Viktig at arrangørene holder seg oppdatert på mulige kompensasjonsordninger.

Mer oppdatert informasjon fra NCF finner du her: https://www.sykling.no/article/info-etter-digitalt-infom%C3%B8te-8mai-2020

Kort oppsummert gjelder følgende nå av råd og anbefalinger fra NCF:

Treninger

 • Feltkjøring med inntil 10 personer og med 1 meters avstand mellom hver rytter
 • Andre treninger – inntil 20 personer og med 1 meters avstand
 • Ansvarlig trener må ha navneliste

Konkurranser

 • Nå:
  • Ritt til rettelagt for enkeltstarter (temporitt landevei, varianeter av MTB rundbane/sprint) og tekniske grener tillates med inntil 50 personer (antall deltakere inkludert arrangørstab)
 • Videre plan:
  • Jobber for plan for inntil arrangement inntil 200 personer fra 15.juni – mer info kommer
  • Jobber med plan for fellesstart fra 15.juli – mer info kommer

NCF Region Sør har også vært i kontakt med Vegvesenet i både Agder og Rogaland.

Begge etater sier at de på generelt grunnlag er mer fleksible i forhold til 4 månedersregelen for søknaden om tillatelse. Begge har gitt tilbakemelding som følger;

 • Har du søkt på ritt før for sesongen 2020, men vil nå finne en annen dato enn det som var planlagt, og politi har behandlet søknaden så klarer de å håndtere dette innenfor en måned
 • Har du IKKE søkt tidligere for sesongen 2020, så må du beregne 2 måneders saksbehandlingstid
 • Husk å ta hensyn til ferietid hos de ulike etatene når du tar kontakt

Man må også ta hensyn til ferieavvikling. Det innebærer at om man tenker å arrangere ritt i september så kan det være for sent å søke i juli selv om det er innenfor 2 måneder pga ferieavviklingen.

Har du likevel spørsmål så kan du ta kontakt med Rune Bergjord på mobil 902 30 951 (for Agder) og Anne Gjerheim mobil 905 02 471 (for Rogaland).

Annen informasjon

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/