Mangler fortsatt mange ønsker om datoer!

Alle som ønsker å arrangere sykleritt i 2017, må senest innen november legge inn sine ønsker på EQtiming siden. Det er kommet inn en del ifra Rogaland, men fortsatt mangler mye. I Agder er det noe tregere, men de kommer nok raskt etter snart. Vi har satt opp en oversikt over foreløpige ønsker om datoer. Les mer.

Rogaland oppdatert morgen 24 nov.

Terminlistemøte i Agder og Rogaland

 

For å sikre god et best mulig tilbud til syklister som ønsker å sykle ulike ritt innen ulike grener er det en stor koordinerings jobb fra UCI til Sykkelforbundet, sykkelregion og klubb. Internasjonal og nasjonal terminliste er nå satt. Det inviteres til terminlistemøte mellom regionen og klubbene.

Terminlistemøte i sykkelforbundet ble avholdt 19.oktober. Fellesmote-for-terminlisteansvarlige
Referat-fra-terminlistemote-Gardermoen-19-10-2016

Terminlistemøte i NCF Region Sør blir avholdt følgende datoer:
Rogaland 5.desember kl 18.30 – Sola Strand Hotell
Agder       7.desember kl 18.30 – Idrettens Hus/Vest-Agder Idrettskrets, Henrik Wergelandsvei 4 (inngang fra Vestre Torv)

På møtet vil det følgende bli presentert:
– Status «Ny forskrift om sykkelritt på veg» – hva innebærer dette for rittarrangører
– Terminliste RM, NC og NM
– Terminlistemøte NCF Region Sør

Alle klubber som vurderer å arrangere ritt for sesongen 2017 må møte.

Sykkelforbundet vil ha den nasjonale terminlisten klar innen 23.november. Denne vil da bli offentliggjort på våre hjemmesider i god tid før terminlistemøtene.

Foreløpig er kun regionsmesterskapene satt opp:

Regionmesterskap for 2017
 – RM Landevei blir satt til 20 og 21 mai (Grimstad SK)
– RM Terreng blir satt til 9 og 10 september (Kristiansand SK)

Vi oppfordrer alle klubber om å legge inn sine ønsker om datoer allerede nå før møtet inn i EQTIMING sitt system! Les mer.

Regionens styreprotokoller på nett

Regionens styre ønsker å bidra til åpenhet rundt driften av regionen. Styreprotokoller vil derfor bli offentliggjort på våre hjemmesider.

styret

For å bidra til mer åpenhet om hva som skjer i regionens styre vil dette styret offentliggjøre styreprotokollene framover. Styret har siden valget på Regionstinget hatt tre styremøter. Det siste styremøte ble avholdt 23.oktober, men protokollen har ikke blitt signert ennå. Grunnen til dette er kombinasjon av den store geografiske avstanden og ikke alle har samme tilgang til nødvendige digitale hjelpemidler.

Offentliggjøringen vil foregå fortløpende etter at styremøtene er avholdt og protokoller er signert. Protokollene blir ikke lagt ut før de er signert.

Protokollene fra de to første møtene er signert og de kan du finne her: http://ncfregionsor.no/om-oss/

På samme side finner du også protokoller fra tidligere regionsting.

Terje Johnsen//Leder

Terminlistemøte datoer!

Da ber vi representanter for alle klubber i regionen om å sette av følgende dato for Terminlistemøte for 2017:

Rogaland, mandag 5 desember

Agder, onsdag 7 desember

Mer detaljer om innhold og sted kommer snart på nett!

Miljøsamlingen i oktober samlet over 50 personer i Arendal

For andre år på rad inviterte regionen ungdommer mellom 13-18 år til miljøsamling. I år ble miljøsamlingen avholdt i Arendal. Det deltok utøvere fra hele regionen, men de fleste kom fra sentrale Rogalandsområdet. Det var dobbelt så mange som deltok i år sammenlignet med i fjor. Formålet med samlingen er å skape et miljø blant de unge rytterne i regionen på tvers av klubber og sykkelgrener. Samlingen foregår uten sykkel. Samlingen kan også utvikle seg til et viktig møtested for trenere og ledere i sykkelklubbene. Tilbakemeldingene fra alle var at dette var et svært positivt tiltak. Les mer.

658