Til NCFs klubber og ryttere

Vi sendte ut en informasjon angående skivebremser i går, som resulterte i en rekke henvendelser.

I UCIs reglement (General, Equipment art. 1.3.004 og 1.3.025) er regelen at det ikke er tillatt med skivebrems i noen typer ritt, men NCF åpner for at det kan benyttes skivebremser i turritt. Det vil bli vanskelig å håndheve en regel der det normalt ikke er kommissærer tilstede. I tillegg tillater vi allerede terreng-,hybrid og cyclocross-sykler i turritt landevei.

UCI er nå i en fase der de vil tillate skivebremser i profesjonelle ritt, og konklusjonen kan bli at skivebremser blir tillatt fra sesongen 2017.

Det er fortsatt ikke lov med skivebremser i noen aktive ritt i landeveisritt, inkludert masters.

Med vennlig hilsen / Best regards
NORGES CYKLEFORBUND /NORWEGIAN CYCLING FEDERATION
Beate Stenberg

Hent startnummer til Mairittet tirsdag!

Det vil være utdeling av startnumre på Spinn i Sandnes, tirsdag 28.4, fra 16-18.

Da vi feirer 40års jubileum iår, vil alle som henter startnumre på Spinn få T-Skjorte.

Vi har også jubileumsmedalje til alle deltakere som fullfører.

I startområdet innen klokken 09:45 på fredag.

Til alle NCFs klubber og ryttere

Norges Cykleforbund vil informere om at det ikke er tillatt med skivebremser i landeveisritt, hverken i turritt eller i aktive ritt.
Vi ber om at klubbene gir denne informasjonen videre til sine ryttere.
Med vennlig hilsen / Best regards
NORGES CYKLEFORBUND /NORWEGIAN CYCLING FEDERATION
Beate Stenberg
Konsulent

Starttider på plass!

Starttidene på de forskjellige puljer er nå på nett! Det er ikke lovlig av ryttere i individuell start å «henge» seg på klubbpuljer som kommer bak og passerer! Når puljer tar igjen en gruppe, må gruppen inn på en rekke og holde godt til høyre! Les mer.

Siste mulighet for rimelig påmelding på Mairittet!

Mairittet nærmer seg, og startkontingent øker 19.4. Vi har nå påmeldt ca 450 deltakere, men har plass til flere. Lagskonkurranse er nesten fulltegnet, men individuell klasse har mye ledig. Les mer.

Det vil være utdeling av startnumre på Spinn i Sandnes, tirsdag 28.4, fra 16-18. Da vi feirer 40års jubileum iår, vil alle som henter startnumre på Spinn få T-Skjorte. Vi har også jubileumsmedalje til alle deltakere som fullfører.